Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »    »  Aktualności i sygnały  »   Kronika legislacyjna
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kronika legislacyjna

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017

Dziennik Ustaw z 10 kwietnia 2017 r.

Pozycja 736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej


Dziennik Ustaw z 11 kwietnia 2017 r.

Pozycja 759

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Pozycja 760

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pozycja 762

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych, które weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2017 r.

Więcej przepisów znajdziesz na: www.przepisy.gofin.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60