Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »    »  Aktualności i sygnały  »   Kredyty hipoteczne waloryzowane kursem franka szwajcarskiego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kredyty hipoteczne waloryzowane kursem franka szwajcarskiego

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotne poglądy w sprawie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Spory konsumentów z bankami dotyczą opłat pobranych na podstawie kwestionowanych klauzul waloryzacyjnych. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje prezesowi UOKiK możliwość wszczynania postępowań o uznanie za niedozwolone postanowień stosowanych we wzorcach umów.

Urząd skontrolował wzorce umów dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych. Większość kontrolowanych spraw dotyczyła opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące obliczania kwoty i rat kredytu.

Wątpliwości wzbudziły postanowienia wzorców umownych dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut na potrzeby ustalenia zobowiązania kredytowego i wysokości raty. Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie, np. w oparciu o "średni kurs walutowy na rynku międzybankowym", który nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach. Konsument na podstawie postanowień w umowie nie może ocenić, jak wyliczony jest kurs. Co więcej, klient nie wie, gdzie dokładnie powinien szukać stawek, ponieważ postanowienia odsyłają do serwisu Reuters, nie precyzując, o którą dokładnie stronę chodzi, lub innych systemów płatnych i dostępnych tylko dla banków.

Banki odsyłają też konsumentów do tabel, które same sporządzają. Jednak nie określają kiedy i ile razy dziennie będą one sporządzane oraz publikowane. Kredytobiorca nie wie, po którym konkretnie kursie bank przeliczy ratę.

Każdy bank, ustalając kursy walut obcych niezbędne dla obliczania wysokości rat, musi opierać się na kryteriach, które klient może samodzielnie zweryfikować, nie sięgając do płatnych serwisów czy innych niedostępnych źródeł. Koszty, które konsument ponosi, powinny być oparte na zrozumiałych dla niego kryteriach.

Urząd wydał też istotny pogląd w sprawie sporów konsumentów o postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UOKiK uznał je za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. Nie informują one kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Obciążają kredytobiorców kosztami świadczenia, którego jedynym beneficjentem jest bank. Jednocześnie konsumenci nie mogą sprawdzić, za co tak naprawdę płacą.

Konsumenci, w przypadku problemów z usługami finansowymi, mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

(źródło: www.uokik.gov.pl)

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60