Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Korekta deklaracji VAT-7 przed kontrolą podatkową
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta deklaracji VAT-7 przed kontrolą podatkową

Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Małgorzata Smolnik

Złożyłam deklarację VAT-7 z kwotą do zwrotu na rachunek bankowy. Telefonicznie zostałam uprzedzona o wizycie pracowników urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia u mnie kontroli. Zauważyłam, że jedną fakturę zakupu zaksięgowałam dwa razy (VAT nie jest duży 20 zł). Czy przed kontrolą mogę skorygować deklarację?

Pracownicy urzędu skarbowego, poza szczególnymi przypadkami wymienionymi w art. 282c Ordynacji podatkowej, zazwyczaj uprzedzają o swojej wizycie. Dokonują tego poprzez dostarczenie podatnikowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (formularz ZAW-K).

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli musi być doręczone na piśmie. Nie wystarczy telefonicznie uprzedzić podatnika o planowanej kontroli. Ponadto podatnik powinien dowiedzieć się o niej co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Kontrola rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Fakt otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie oznacza, że podatnik nie ma możliwości złożenia skutecznej korekty deklaracji za okresy, które mają być kontrolowane. Uprawnienie do korygowania deklaracji jest bowiem zawieszone dopiero w czasie kontroli podatkowej prowadzonej przez pracowników urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik złoży korektę w czasie tej kontroli, nie będzie ona prawnie skuteczna. Wynika to z art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej. Błędy można natomiast skutecznie poprawić w okresie między otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli a jej rozpoczęciem.

W praktyce zdarza się tak, że podatnik uprzedzony telefonicznie o wizycie urzędników analizuje swoje rozliczenia i znajduje w nich błędy. Wówczas nie ma przeszkód, aby złożyć korektę deklaracji VAT-7, w której zauważono błąd. Można tego dokonać niezależnie od rodzaju popełnionego błędu, także wtedy gdy błąd jest niewielki. W omawianej sytuacji kontrola podatkowa formalnie jeszcze się nie zaczęła. O jej wszczęciu będzie można mówić wtedy, gdy pracownicy urzędu skarbowego doręczą podatnikowi lub uprawnionej osobie upoważnienie do jej przeprowadzenia oraz okażą legitymacje służbowe.

Należy dodać, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn jej dokonania. W tym celu należy ponownie wypełnić odpowiedni formularz deklaracji, w której został popełniony błąd. Podaje się w nim poprawione dane i zaznacza, że jest to korekta. Do tak przygotowanej korekty dołącza się także pismo wyjaśniające powody naniesienia zmian.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60