Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Kinga Romas

Spółka z o.o. nabędzie w przyszłym miesiącu nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym. Wiemy, że konieczne będzie złożenie dokumentu do gminy w zakresie zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania. Skąd pobrać formularz takiego zgłoszenia? Czy można go złożyć elektronicznie?

Zasadniczo do dnia 31 stycznia danego roku osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości. W sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstaje po tej dacie (z takim przypadkiem mamy tu do czynienia), deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Formularz deklaracji należy pobrać z urzędu gminy (miasta) bądź z jego strony internetowej. Trzeba wypełnić ten, który udostępniany jest przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Zasadą jest bowiem, że ich wzory indywidualnie określają poszczególne rady gmin w drodze uchwały. Formularze takie zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Tak stanowi art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Jeśli chodzi o możliwość elektronicznego złożenia dokumentu, to jest to możliwe tylko w tych gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

» grunty,
» budynki lub ich części,
» budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60