Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Dawid Szwarc

Od ubezpieczyciela dowiedziałem się, że powinienem wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu z uwagi na odszkodowanie, które wypłacił mi z polisy AC. Czy prawo faktycznie przewiduje taki obowiązek?

Badania techniczne, którym poddawany jest każdy pojazd, i które stanowią podstawę dopuszczenia go do ruchu, dzielą się m.in. na badania okresowe oraz badania dodatkowe. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się co do zasady corocznie - wyjątek odnosi się m.in. do samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy, tutaj pierwsze badanie musi nastąpić przed upływem 3 lat, a drugie badanie przed upływem 5 lat.

Badania dodatkowe wchodzą w grę w sytuacjach opisanych w art. 81 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 908 ze zm.). Może to mieć miejsce m.in. wtedy, gdy pojazd został na nie skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska. Podobnie w sytuacji, gdy w pojeździe dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (nie dotyczy to montażu instalacji gazowej). Dodatkowe badanie wymagane jest również wtedy, gdy w pojeździe dokonana została naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC bądź AC pojazdu, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Badania techniczne przeprowadza się także, gdy pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy i gdy został skierowany na takie badanie przez organ kontroli ruchu drogowego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60