Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r.

Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Kinga Romas

Od lutego br. prowadzę działalność gospodarczą. Na jej potrzeby zakupiony został samochód osobowy. Słyszałam, że z tego tytułu muszę regulować specjalne opłaty za korzystanie ze środowiska. Czy to prawda, że pierwszego rozliczenia muszę dokonać już w lipcu?

Na wstępie należy zaznaczyć, że opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje się nie tylko z tytułu wykorzystywania samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zasadniczo opłaty te uiszcza się za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • ze spalania paliw w kotłach,
    
  • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia,
    
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
    
  • z przeładunku benzyn silnikowych;

2) wprowadzanie do wód lub do ziemi:

  • ścieków pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
    
  • wód chłodniczych,
    
  • wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
    
  • wód zasolonych;

3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;

4) składowanie odpadów.

Ponadto warto zaznaczyć, że opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wnosi się nie tylko za firmowe auta, ale w każdym przypadku, kiedy faktura za paliwo wystawiona jest na firmę.

W zakresie opłat z tytułu korzystania ze środowiska z początkiem tego roku zaszły pewne zmiany. Opłaty te należy rozliczać raz do roku, a nie jak wcześniej dwa razy do roku. Oznacza to, że nie ma już obowiązku składania rozliczeń półrocznych. Czytelniczka zobowiązana więc będzie dokonać rozliczeń za cały 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. Ponadto w tym samym terminie trzeba będzie przekazać do marszałka województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości należnych opłat. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Jednakże w takim przypadku nadal należy złożyć ww. wykaz.


Rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. trzeba będzie dokonać do końca marca 2014 r.


Przypominamy, że należną opłatę trzeba obliczyć samodzielnie. Można także skorzystać z usług świadczonych w tym zakresie przez firmy specjalizujące się w naliczaniu opłat środowiskowych. Wyliczoną opłatę należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), które przekazuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60