Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Przeliczenie uprawnień urlopowych w związku z udowodnieniem dodatkowego stażu ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przeliczenie uprawnień urlopowych w związku z udowodnieniem dodatkowego stażu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018

Pracownik zatrudniony od lipca poprzedniego roku przedłożył wówczas jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej, informując, że wcześniej pracował na zlecenie. W tej sytuacji uznaliśmy, że nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących w roku debiutu zawodowego. Obecnie dostarczył świadectwo dokumentujące kilka miesięcy pracy w 2014 r. Czy jego urlop należy przeliczyć?

Jeżeli pracownik udokumentuje pracodawcy nieznany wcześniej okres zaliczany do stażu urlopowego, uprawnienia należy zweryfikować i w razie potrzeby zwiększyć pulę urlopową.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest uzależniony od ogólnego stażu pracy i wynosi 20 dni (przy stażu krótszym niż 10 lat) lub 26 dni (przy stażu co najmniej 10-letnim). Nabycie uprawnienia do wyższego wymiaru następuje z mocy prawa z upływem wymaganego okresu. Pracownik może jednak z niego skorzystać dopiero po udowodnieniu stażu, w tym przypadku, po przedłożeniu świadectw z poprzednich zakładów pracy bądź innych dokumentów poświadczających okres zaliczany. Nie wymiar roczny jest jednak w omawianej sytuacji istotny (staż z tytułu szkoły średniej powiększony o kilka miesięcy pracy nie spowoduje jego podniesienia), lecz sposób nabywania uprawnień.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy). Prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (1 stycznia każdego roku lub w pierwszym dniu zatrudnienia) w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w tym roku (art. 153art. 1551 § 1 K.p.). Co istotne, urlopów cząstkowych nie zaokrągla się, chyba że pracodawca przewidział zasady korzystniejsze w obowiązujących przepisach wewnątrzzakładowych.

Zatem pomimo, iż reguła proporcji, stosowana zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych latach zatrudniania zbliża wymiar nabywany według tych dwóch różnych zasad, to w uprawnieniach może pojawić się różnica.

Pracodawca powinien więc uwzględniając dostarczone dokumenty, ponownie ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Konsekwencją opóźnienia może być co najwyżej przedawnienie prawa do różnicy między wymiarami (co nie wystąpi w okolicznościach podanych w pytaniu).

Zwracamy uwagę! W myśl art. 291 K.p., roszczenia ze stosunku pracy ulegają, co do zasady, przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jedynie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu (art. 291 § 1 K.p. w związku z art. 161 K.p.), chyba że szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez zakład pracy urlopu w innych terminach (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego - zasada prawna z 20 lutego 1980 r., sygn. akt V PZP 6/79, OSNC 1980/7-8/131).

Przykład

Pracownik z pytania został zatrudniony 29 lipca 2017 r. na okres roku. W dniu podjęcia pracy przedstawił dokumenty potwierdzające 4 lata stażu z tytułu ukończenia liceum ogólnokształcącego. W tej sytuacji pracodawca przyznał mu w 2017 r. pięć urlopów cząstkowych (28 sierpnia, 28 września itd.) po 1,66 dnia, czyli łącznie 8,3 dnia.

Po dostarczeniu przez pracownika świadectwa, o którym mowa w pytaniu, pracodawca zweryfikował uprawnienia do urlopu za ubiegły rok, który w świetle tych dokumentów okazał się kolejnym, a nie pierwszym. Ponieważ urlopu nie objęło jeszcze przedawnienie, na które pracodawca mógłby (ale nie musiałby) się powołać, przyznał pracownikowi tytułem wyrównania 1,7 dnia za ubiegły rok (20 dni x 6/12 = 10 dni; 10 dni - 8,3 dnia = 1,7 dnia).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.