Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym - stanowisko MPiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013

Niektóre okresy niewykonywania pracy, np. trwający co najmniej 1 miesiąc okres urlopu wychowawczego, pozbawiają pracownika za czas ich trwania prawa do urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku sposób ustalania wymiaru urlopu zależy od tego czy pracownik nabył już prawo do kolejnego urlopu na dany rok kalendarzowy.

Jeśli przed rozpoczęciem okresu niewykonywania pracy prawo do kolejnego urlopu nie zostało jeszcze nabyte, to po powrocie do pracy pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny do okresu pozostałego do końca roku, ewentualnie do końca zatrudnienia gdy jest to czas krótszy (art. 1552 § 1 K.p.). Reguła ta ma zastosowanie, gdy nowy rok kalendarzowy rozpoczyna się w okresie niewykonywania pracy i w praktyce nie budzi wątpliwości. Jeżeli zaś nieobecność w pracy z przyczyn wskazanych na wstępie występuje już po nabyciu prawa do urlopu kolejnego, wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem okresu nieobecności pracownik wykorzystał urlop w przysługującym lub w wyższym wymiarze.

  Przykład  

Pracownica z 10-letnim stażem jest zatrudniona na czas nieokreślony. Od 1 marca do 30 września br. przebywa na urlopie wychowawczym. Zakładając, że nie korzystała jeszcze z bieżącego urlopu wypoczynkowego, po powrocie do pracy będzie miała prawo do urlopu w wymiarze 11 dni, co wynika z wyliczenia: 7/12 x 26 dni = 15,16 dnia; 26 dni - 15,16 dnia = 10,84 dnia, po zaokrągleniu 11 dni.


W kwestii sposobu proporcjonalnego obniżania urlopu wypoczynkowego, w sytuacji opisanej w przykładzie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 22 maja 2013 r. wyjaśniło, że: "(…) Przy ustalaniu wymiaru proporcjonalnego urlopu na podstawie art. 1552 k.p. kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1552a § 1 k.p.); a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).

Ustalając wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego (w okresie od 1 marca do 30 września 2013 r.), uwzględnia się okresy przepracowane u pracodawcy, wyłączając okres urlopu wychowawczego (czyli 7 miesięcy). Zatem pracownicy, o której mowa (…), będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 11 dni (1/12 x 5 miesięcy pracy x 26 dni urlopu wypoczynkowego = 10,83, po zaokrągleniu 11 dni).".

Sposób ustalania urlopu wskazany przez resort pracy opiera się o obniżoną proporcjonalnie liczbę miesięcy pracy, tymczasem w przepisie jest mowa o "wymiarze urlopu, który ulega proporcjonalnemu obniżeniu". Tym niemniej podkreślić należy, że obydwie z zaprezentowanych metod prowadzą do identycznych wyników.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60