Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop wypoczynkowy po osiągnięciu wyższego stażu w trakcie roku ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop wypoczynkowy po osiągnięciu wyższego stażu w trakcie roku kalendarzowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (314) z dnia 10.04.2012

W połowie kwietnia br. pracownik osiągnie 10-letni staż pracy. Czy przysługuje mu pełen urlop uzupełniający, czy tylko w wymiarze proporcjonalnym do okresu, który pozostanie do końca tego roku?

Wymiar urlopu wypoczynkowego ma charakter dwustopniowy i wynosi 20 dni przy stażu urlopowym krótszym niż 10 lat lub 26 dni jeżeli staż ten wynosi co najmniej 10 lat.

Ważne: Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 K.p.).

W świetle takiej konstrukcji przepisu, w roku przełomu stażowego mogą wystąpić dwie różne sytuacje zależne od tego czy pracownik do czasu osiągnięcia 10-letniego stażu wykorzystał już urlop wypoczynkowy, czy też nie. W pierwszym przypadku pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający. W drugim instytucja urlopu uzupełniającego staje się bezprzedmiotowa, a pracownikowi koryguje się wymiar urlopu z 20 do 26 dni.

  Przykład  

W dniu 1 stycznia 2012 r. pracownik zatrudniony na czas nieokreślony nabył prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Z dniem 15 kwietnia br. osiągnie 10-letni staż urlopowy. Pracownik wykorzystał tegoroczny urlop w marcu. W dacie osiągnięcia 10-letniego stażu urlopowego uzyska zatem prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego, zgodnie z wyliczeniem: 26 dni - 20 dni = 6 dni.

Gdyby pracownik nie wykorzystał jeszcze urlopu wypoczynkowego, to z dniem 15 kwietnia 2012 r. wymiar przysługującego mu urlopu należałoby skorygować z 20 do 26 dni.

Ponieważ informacje zawarte w pytaniu nie są wyczerpujące, warto przypomnieć o jeszcze jednej regulacji, która znajduje zastosowanie, o ile pracownik nie jest zatrudniony u danego pracodawcy przez cały rok. Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu. Tak wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

  Przykład  

Pracownik został zatrudniony od 1 marca 2012 r. na okres 1 roku. Legitymuje się stażem urlopowym wynoszącym 9 lat i 9 miesięcy. W bieżącym roku nigdzie wcześniej nie pracował. Za 2012 r. nabył prawo do urlopu proporcjonalnego w wymiarze 22 dni (10/12 x 26 dni = 21,66 dnia, po zaokrągleniu 22 dni).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60