Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wpływ zmiany etatu na wymiar urlopu wypoczynkowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ zmiany etatu na wymiar urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (311) z dnia 1.03.2012

1) W jaki sposób należy ustalić liczbę dni urlopu przysługującego pracownikowi niepełnoetatowemu, którego wymiar czasu pracy zmienia się w trakcie roku kalendarzowego?

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony, biorąc za podstawę 20 dni, jeżeli pracownik posiada staż urlopowy krótszy niż 10 lat, albo 26 dni przy stażu wynoszącym co najmniej 10 lat (art. 154 § 2 K.p.).

Obliczając wymiar należnego urlopu w razie zmiany wielkości etatu uwzględnia się odrębnie każdy okres pracy niepełnowymiarowej. Zwiększając lub redukując wymiar urlopu stosuje się regulacje prawa urlopowego dotyczące proporcjonalnego urlopu, tj.:

 • podstawą obliczeń jest przysługujący pracownikowi wymiar urlopu za cały rok kalendarzowy ustalony zgodnie z art. 154 K.p.,
   
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 i art. 1553 K.p.),
   
 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 K.p.).
  Przykład  

Pracownik uprawniony do kolejnego urlopu od 1 października 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. był zatrudniony na 1/4 etatu, a od 1 lutego 2012 r. świadczy pracę na 3/4 etatu. Jego staż urlopowy wynosi 8 lat. Pracownik nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego, a umowa jest z nim zawarta na dwa lata.

W 2011 r. pracownik przepracował 3 miesiące na 1/4 etatu. Wymiar urlopu dla całego roku pracy wyniósłby 5 dni (1/4 etatu x 20 dni). Za 3 miesiące pracy przysługuje prawo do 2 dni urlopu (3/12 x 5 dni = 1,25 dnia, po zaokrągleniu 2 dni). Za styczeń br., w którym był nadal zatrudniony na 1/4 etatu, należy się 1 dzień urlopu: (1/12 x 5 dni urlopu = 0,41 dnia, po zaokrągleniu 1 dzień). Kolejne miesiące dotyczą już zatrudnienia na 3/4 etatu. Przy całorocznym zatrudnieniu miałby prawo do 15 dni urlopu (3/4 etatu x 20 dni = 15 dni). Zatem za pozostałe w tym roku miesiące pracy pracownik nabywa prawo do 14 dni urlopu (11/12 x 15 dni = 13,75 dnia, po zaokrągleniu 14 dni). Łącznie za 2012 r. przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 15 dni (1 dzień + 14 dni).

2) Zatrudniamy na 1/10 etatu pracownika z ponad dziesięcioletnim stażem pracy. Pracownik wykonuje swoje obowiązki przychodząc do pracy przez 2 dni w tygodniu na 2 godziny. Jak należy rozliczyć jego urlop wypoczynkowy?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy wziąć pod uwagę regulacje art. 154 K.p. Według powołanej normy, wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący mu z tytułu ogólnego stażu (art. 154 § 2 K.p.). Powołany przepis obliguje pracodawcę do zaokrąglania wynikającego z obliczeń niepełnego dnia urlopu w górę do pełnego dnia.

Zatem pracownik ze stażem uprawniającym do urlopu w wymiarze 26 dni, zatrudniony na 1/10 etatu:

 • ma prawo do 3 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, zgodnie z wyliczeniem 1/10 etatu x 26 dni = 2,6 dnia, po zaokrągleniu 3 dni, a
   
 • jego pula urlopowa po przeliczeniu wynosi 24 godziny, tj. 3 dni x 8 godz.

Faktyczna liczba dni wolnych od pracy jaką będzie miał dany pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego zależy od rozkładu jego czasu pracy. Stosownie do art. 1542 § 1 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony na 1/10 etatu wykonuje pracę we wtorki i w piątki po 2 godziny (z odpowiednimi modyfikacjami uwzględniającymi wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym). W ciągu roku ma prawo do 3 dni (24 godz. urlopu). Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop w dniach od 1 do 9 marca 2012 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu na wszystkie dni będące dla niego dniami pracy. W tym okresie przypadały 3 takie dni. Pula urlopowa pracownika zostanie pomniejszona o 6 godzin (3 dni x 2 godz.) i wyniesie 18 godzin (24 godz. - 6 godz.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60