Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017

Obywatel Białorusi posiada Kartę Polaka oraz wizę kulturalną numer 07. Czy na podstawie tych dokumentów można z nim podpisać umowę o pracę na część etatu?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, konieczna jest wiza wydana w celu korzystania z uprawnień wynikających z Karty Polaka albo zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Zasadniczo obywatele Białorusi mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia złożonego przez podmiot ich zatrudniający w powiatowym urzędzie pracy, które zastępuje zezwolenie na pracę. Do 31 grudnia br. takie rozwiązanie przewiduje § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588). Od 1 stycznia 2018 r. powołany akt prawny straci moc obowiązującą, a zamiast niego zacznie obowiązywać art. 88z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia. Obie regulacje pozwalają obywatelom Białorusi świadczyć pracę na terytorium Polski przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, bez uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jedynie w razie niespełnienia warunków w nich wymienionych (np. z powodu dłuższego okresu pracy), potrzebne jest to zezwolenie.

Ważne: Posiadanie przez cudzoziemca ważnej Karty Polaka pozwala na zawarcie z nim umowy o pracę bez zarejestrowanego przez powiatowy urząd pracy oświadczenia i bez zezwolenia na pracę.

Tak wynika z art. 87 ust. 2 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2017 r. poz. 1459.

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o jej wydanie obywatelstwa Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca, jeśli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie (art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka).

Zwracamy uwagę! Karta Polaka nie upoważnia do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Polski (art. 7 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka).

Brak możliwości osiedlania się w Polsce na podstawie Karty Polaka nie jest przeszkodą do zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę według prawa polskiego, o ile:

 • przy nawiązywanym stosunku pracy strony wskazały prawo polskie jako obowiązujące na podstawie:
   
  • art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE nr L 177/6 z 4 lipca 2008 r.), dalej rozporządzenia unijnego, który przewiduje, że prawo wskazane stosuje się bez względu na to, czy jest ono prawem kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
    
  • art. 8 ust. 1 rozporządzenia unijnego, który stanowi, że indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony w całości lub w części, co nie może jednak pozbawiać pracownika ochrony, jaka przysługiwałaby mu zgodnie z prawem, które byłoby właściwe, gdyby strony nie dokonały żadnego wyboru,
    
  • art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792), który nakazuje stosowanie w zakresie zobowiązań umownych regulacji rozporządzenia unijnego,
 • zatrudnienie następuje w systemie telepracy unormowanej w Kodeksie pracy, jeśli możliwe jest jej zastosowanie (telepraca polega na świadczeniu pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, daje zatem możliwość świadczenia pracy na innym terytorium niż polskie oraz kontaktowania się i rozliczania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).
Ważne: Jeśli rodzaj pracy wymaga obecności cudzoziemca z Kartą Polaka w Polsce, musi on posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Polski (art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Rodzaje wiz określa art. 60 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, wśród których znajduje się wiza wydana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności (nr 07 wizy wynika z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców - Dz. U. poz. 592 ze zm.), dalej rozporządzenia. Wskazany przepis określa cel każdej wizy. Rodzaj wizy z pytania Czytelnika nie pozwala na pracę w Polsce. W tym przypadku potrzebna jest wiza w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy o cudzoziemcach w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o Karcie Polaka). Jest to wiza o numerze 18, wydawana przez konsula na wniosek cudzoziemca (§ 2 pkt 18 rozporządzenia i art. 66 ust. 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach).

Czytelnik może zatem podpisać umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy po przedstawieniu przez obywatela Białorusi takiej właśnie wizy albo zezwolenia na pobyt czasowy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach) lub zezwolenia na pobyt stały (art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach). Jeśli praca będzie świadczona w Polsce, to w odniesieniu do zawartej umowy o pracę będą obowiązywały przepisy polskiego prawa pracy, bez względu na to, czy strony dokonają wskazania prawa, czy też nie. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2-4 rozporządzenia unijnego, jeśli strony nie wskażą żadnego prawa, wówczas do zawieranej umowy należy stosować regulacje państwa:

1) w którym lub - gdy takiego brak - z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy; za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w innym państwie,

2) w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika - jeżeli niemożliwe jest ustalenie prawa właściwego zgodnie z pkt 1,

3) innego niż określone w dwóch poprzednich punktach, jeśli ze wszystkich okoliczności wynika, że umowa wykazuje ściślejszy związek z tym właśnie państwem.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.