Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017

Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

Stosownie do jednej z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażonej w art. 10 K.p., każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Jak wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 12 lipca 2012 r. (znak SPS-023-5611/12), powołując się na tę zasadę, strony mają prawo wyboru jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 25 K.p. umów o pracę, czyli umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Artykuł 11 K.p. stanowi wyraźnie, iż nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 30 września 2015 r. (sygn. akt III AUa 394/15): "Wynikające z art. 10 § 1 K.p. prawo do pracy nie oznacza, że każdy ma roszczenie o zawarcie umowy o pracę (...)". O istnieniu stosunku pracy można mówić, jeśli jego strony realizują go zgodnie z art. 22 § 1 K.p., tj. pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ważne: Zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 K.p. jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 11 K.p.).

Ze wskazanych na wstępie trzech rodzajów umów o pracę ograniczenia mające na celu zapobieżenie ich nadużywania przewidziano względem umowy na okres próbny i na czas określony.

Umowa na okres próbny

Umowa ta jest ograniczona czasowo - nie może przekraczać 3 miesięcy. Jej ponowne zawarcie jest możliwe tylko wówczas, gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, a jeżeli przy tego samego rodzaju, to najwcześniej po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę oraz jednokrotnie. Powyższe jest podyktowane przeznaczeniem tej umowy, którym jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 K.p.).

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest objęta jednocześnie dwoma limitami, ilościowym i czasowym (tzw. reguła 3/33), które obowiązują od 22 lutego 2016 r. (wcześniej funkcjonował, co do zasady, tylko limit ilościowy).

Aktywne druki i formularze Wzór umowy o pracę dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przy czym jak wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 16 października 2015 r.: "(...) Nie ma podstaw prawnych, aby do dopuszczalnego 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawieranej począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. wliczać okres (okresy) wcześniejszego zatrudnienia pracownika na podstawie tego rodzaju umowy. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu. (...) Skutkiem tego, niezależnie od liczby umów o pracę na czas określony oraz łącznego okresu zatrudnienia pracownika na podstawie takiej umowy w przeszłości, w przypadku umowy o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. okres 33 miesięcy będzie się liczył dopiero od dnia zawarcia takiej umowy, która dodatkowo będzie pierwszą z trzech dopuszczalnych takich umów. (...).". Biorąc pod uwagę powołane stanowisko resortowe, umowy na czas określony zakończone przed tym dniem nie wchodzą do obecnych limitów 3/33 (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianej kwestii).

W świetle powyższego, w okolicznościach wskazanych w pytaniu nie ma przeszkód, aby planowane zatrudnienie miało charakter terminowy. W zależności od okoliczności oraz woli stron mogą one zawrzeć umowę o pracę na czas określony (z zachowaniem reguły 3/33) lub nieokreślony, ewentualnie gdyby był to inny rodzaj pracy niż poprzednio wykonywany - na okres próbny.

Zwracamy uwagę! Wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia u danego pracodawcy mają wpływ na długość okresu wypowiedzenia obecnie zawieranej umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony. Jest on bowiem uzależniony od zakładowego stażu pracy (art. 36 ust. 1 K.p.).

Przykład

Pracodawca zamierza ponowie zatrudnić pracownika, który wcześniej świadczył w tej firmie pracę w ramach umowy o pracę w następujących okresach:

 • od 1 października do 31 grudnia 2011 r. na okres próbny,
   
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. na czas określony,
   
 • od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. na czas nieokreślony (umowę tę rozwiązano za porozumieniem stron).

Strony mogą zawrzeć zarówno umowę na czas nieokreślony, jak i określony, a jeżeli będzie to praca innego rodzaju nawet na okres próbny. Jeżeli zdecydują się na zawarcie/zawieranie umowy/umów na czas określony, to odpowiednio:

 • jej długość nie może przekroczyć 33 miesięcy,
   
 • ich liczba nie może przekraczać trzech umów oraz łącznie okresu 33 miesięcy.

Wobec tego, iż zakładowy staż pracy pracownika wynosi co najmniej 3 lata, od pierwszego dnia zawarcia umowy o pracę na czas określony/nieokreślony okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.