Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ujęcie odsetek od lokat terminowych w księgach rachunkowych spółki ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie odsetek od lokat terminowych w księgach rachunkowych spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (333) z dnia 1.11.2012

Odsetki od lokat terminowych są zgodnie z orzecznictwem traktowane jako dochody wspólników spółki osobowej uzyskiwane z kapitałów pieniężnych. Jak wyodrębnić w księgach rachunkowych spółki poszczególne przychody oraz wynik z wykonywanej działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych?

Odsetki od wolnych środków, które spółka osobowa przechowuje na lokatach, nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 updof. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe, w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2012 r., nr ITPB1/415-584/12/WM.

Spółka osobowa, która osiąga z lokat przychody z kapitałów pieniężnych, nie może od nich odliczyć kosztów ani uwzględnić strat związanych ze swoją działalnością. Musi też prowadzić podwójną ewidencję, w której uwzględni przychody z dwóch różnych źródeł. Podział ten umożliwi ustalenie podstaw opodatkowania, sposób opodatkowania i jego wysokość.

Jak stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, otrzymane odsetki zalicza się do przychodów finansowych. W księgach rachunkowych ujmuje się je na koncie 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Przychody finansowe z tytułu odsetek), do którego można prowadzić dalszą ewidencję analityczną umożliwiającą ustalenie źródeł uzyskanych odsetek, tj. z podziałem na pochodzące z działalności inwestycyjnej, działalności finansowej i działalności operacyjnej m.in. odsetki dopisane do podstawowego konta bankowego jednostki, odsetki od lokat bankowych, odsetki za zwłokę od należności związanych z działalnością podstawową.

Należy zaznaczyć, iż podziału analitycznego kont dokonują jednostki we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Naszym zdaniem - jednostka może również wyodrębnić w ramach kont 86 "Wynik finansowy" i 82 "Podział wyniku finansowego" konta analityczne. W takim przypadku w księgach rachunkowych jednostki byłby wyodrębniony wynik z dwóch różnych źródeł, tj. wynik finansowy z działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60