Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Niezapłacone faktury można ująć w kosztach uzyskania przychodów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Niezapłacone faktury można ująć w kosztach uzyskania przychodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy w 2013 r. mogę w niej ujmować niezapłacone faktury?

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może ujmować w niej niezapłacone faktury bez względu na wybraną metodę prowadzenia księgi.

Prowadząc podatkową księgę metodą uproszczoną, podatnik potrąca koszty uzyskania przychodów tylko w tym roku, w którym zostały poniesione (art. 22 ust. 4 updof). Datą poniesienia kosztu, pod którą wpisuje się go do podatkowej księgi, jest tu dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof).

Zatem stosując metodę uproszczoną, podatnik generalnie ujmuje w księdze koszty pod datą wystawienia dowodów je dokumentujących, bez względu na datę ich zapłaty (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie).

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły pewne zmiany w sposobie uwzględniania w kosztach niezapłaconych faktur. Są one wynikiem ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342), która to dodała nowy art. 24d do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, od 2013 r. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, rachunku, umowy lub innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w odpowiednim terminie, podatnik jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość wynikającą z tych dokumentów.

Przypominamy, że zmniejszenie kosztów podatkowych powinno nastąpić, w sytuacji gdy termin płatności:

  • nie przekracza 60 dni - w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od daty ustalonego terminu płatności, jeśli podatnik nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności,
     
  • jest dłuższy niż 60 dni - w miesiącu, w którym upłynie 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów podatkowych, jeśli w tym okresie płatność nie została uregulowana.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik będzie miał obowiązek dokonać zmniejszenia, nie poniesie kosztów uzyskania przychodów lub będą one niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas będzie musiał zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by podatnik prowadzący podatkową księgę metodą uproszczoną ewidencjonował w kosztach podatkowych niezapłacone faktury. Musi jednak pamiętać o monitorowaniu terminów płatności określonych na tych fakturach. Jeżeli bowiem minie określony przepisami wymieniony wcześniej termin, będzie musiał wyłączyć je z kosztów.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60