Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Usługa budowlana wraz z materiałem - jaka stawka VAT?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługa budowlana wraz z materiałem - jaka stawka VAT?

Poradnik VAT nr 17 (329) z dnia 10.09.2012

Wykonuję usługi budowlane w domach jednorodzinnych. Kupuję materiały, które zużywam do wykonania tej usługi. Z jaką stawką VAT powinnam wystawić fakturę: na usługę budowlaną 8% a na materiał 23%, czy pisać usługa budowlana wraz z materiałem 8%? [655620]

Komentarz 1

Wg mnie powinnaś fakturować tylko swoją usługę.

Komentarz 2

Sprzedajesz wykonaną usługę z materiałem.

Jeżeli spełniasz warunki do zastosowania stawki 8% to na fakturze piszesz: usługi budowlane - stawka 8%.

Komentarz redakcji

Z preferencyjnej 8% stawki VAT korzysta dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumieć należy obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
     
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zatem budynek mieszkalny jednorodzinny (sklasyfikowany w PKOB w dziale 11) zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym pod warunkiem, że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Natomiast z treści przepisu art. 42 ust. 12c ustawy, wynika iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone wyżej limity, 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez uczestnika forum, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą materiałów, które opodatkowane są 23% stawką VAT, czy też usługi budowlanej w obiekcie klasyfikowanym jako obiekt budownictwa mieszkaniowego, która co do zasady podlega opodatkowaniu stawką 8%.

Jeżeli przedmiotem umowy są usługi budowlane, wykonywane z użyciem materiałów zakupionych przez usługodawcę, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, do opodatkowania takich usług (łącznie materiały i robocizna) ma zastosowanie obniżona stawka VAT.

W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usługi, gdyż to usługa, a nie sprzedaż materiałów ma charakter dominujący.

Wobec powyższego, uczestnik forum wystawiając fakturę powinien opodatkować wykonaną usługę budowlaną (bez wydzielania materiałów) i zastosować odpowiednią stawkę VAT, w zależności od powierzchni remontowanych domów jednorodzinnych.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60