Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Dokonaliśmy ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym. Czy poniesione nakłady należy rozliczyć poprzez zwiększenie jej dotychczasowej wartości początkowej, czy może jako kolejną, odrębną inwestycję?

Ponieważ inwestycja w obcym środku trwałym stanowi odrębny środek trwały, należy przyjąć, że zastosowanie znajdą tutaj ogólne zasady dotyczące ulepszeń. W konsekwencji, w wyniku ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym, następuje podwyższenie jej wartości początkowej.

Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF), amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania, również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, które ustawa nakazuje kwalifikować jako odrębne środki trwałe.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie rozstrzygają niestety, czy nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego, w którym poniesione nakłady zostały przez podatnika zakwalifikowane do inwestycji w obcym środku trwałym, należy potraktować jako nowe, odrębne inwestycje w obcych środkach trwałych, czy też poniesione nakłady należy uznać za ulepszenie istniejących już inwestycji w obcych środkach trwałych, zwiększające ich dotychczasową wartość początkową.

W naszej ocenie, skoro inwestycja w obcym środku trwałym traktowana jest jako odrębny środek trwały, można uznać, iż również jej ulepszenie należy rozliczać na zasadzie dotyczącej środków trwałych.

paragraf Jak wynika z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF), środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

W konsekwencji, nakłady związane z ulepszeniem inwestycji w obcym środku trwałym należy uznać za wydatki na ulepszenie istniejącego już środka trwałego (inwestycji w obcym środku trwałym). Ich rozliczenie nastąpi poprzez zwiększenie ich dotychczasowej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

W taki sam sposób przedmiotową kwestię wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2012 r., nr IPPB3/423-215/12-2/EŻ, stwierdzając m.in.:

"(...) podatnik nie może odrębnie przyjmować do używania oraz rozpoznawać jako inwestycję w obcym środku trwałym każdego kolejnego zakupu dokonywanego w celu zmodernizowania używanego w działalności obcego środka trwałego, lecz powinien sumować dokonywane nakłady, powiększając tym samym (na bieżąco) wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych (...)."

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60