Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Skutki refundacji wydatków z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki refundacji wydatków z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Kwota zwrotu otrzymana przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie i zgodnie ze statutem (regulaminem) danej spółdzielni mieszkaniowej, nie stanowi przychodu.

Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 października 2013 r., nr DD3/ 033/184/CRS/13/RD-94536/13.

W dotychczasowej praktyce stosowania prawa podatkowego pojawiły się rozbieżności w ocenie skutków dotyczących zwrotu z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że kwota otrzymanego zwrotu wydatków stanowi u właściciela lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 updof, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Stanowisko to krytykowały sądy administracyjne, uznając, że taki zwrot wydatków jest neutralny podatkowo.

Odwołując się do regulacji zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, sądy dowodziły, że w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje zwrot wydatków, które powinny być pokrywane przez spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego, na rzecz którego właściciel lokalu dokonywał uprzednio obowiązkowych świadczeń.

Aby wyjaśnić zaistniałe różnice, Minister Finansów zasięgnął opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwestii dotyczącej przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej. Uzyskał wyjaśnienie, z którego wynikało, że obowiązkom finansowym właścicieli lokali w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Kierując się tym stanowiskiem, Minister Finansów stwierdził, że skoro właściciele lokali mieszkalnych ponoszą opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, to spółdzielnia mieszkaniowa, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie, może być zobligowana do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność. W tej sytuacji należy uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu.

Tym samym sytuacja właściciela lokalu mieszkalnego otrzymującego od spółdzielni mieszkaniowej refundację wydatków poniesionych na remont tego lokalu, jest analogiczna jak w przypadku podatników, którym przysługuje spółdzielcze - lokatorskie lub własnościowe - prawo do lokalu, a których dotyczy interpretacja ogólna Ministra Finansów z 17 marca 2009 r., nr DD3/033/33/KDJ/09/209.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60