Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Odpis z KRS bezpłatny i dostępny dla każdego w Internecie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpis z KRS bezpłatny i dostępny dla każdego w Internecie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (778) z dnia 10.08.2012

Ministerstwo Sprawiedliwości 28 czerwca br. uruchomiło system teleinformatyczny umożliwiający bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS z możliwością samodzielnego pobrania wydruku komputerowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu. Dokumentem tym zastąpić można płatny aktualny odpis z KRS.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których udogodnienia te miały być dostępne. Rzeczywistość nie nadążyła jednak za zmianami w prawie i pół roku trzeba było czekać na uruchomienie system uwzględniającego powyższe rozwiązania prawne.

Teraz, korzystając z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, każda osoba może przeglądać aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego. System dostępny jest pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

Pod wskazanym adresem internetowym sprawdzić można aktualne dane podmiotów wpisanych do rejestru:

 • przedsiębiorców,
   
 • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
   
 • dłużników niewypłacalnych.

Dane z pierwszych dwóch rejestrów uzyskać można poprzez opcję "Wyszukaj Podmiot". Zasoby wyszukiwarki przeszukiwać można poprzez podanie numeru KRS albo NIP, REGON czy takich danych, jak nazwa, województwo, powiat, gmina, miejscowość. Co istotne, dane wyświetlane są według klucza poprzednio funkcjonującej wyszukiwarki, tj. w ograniczonym zakresie. Natomiast wszystkie aktualne dane uzyskamy klikając w opcję "Pobierz wydruk" (opcja dostępna, gdy wyświetlone są informacje o konkretnym podmiocie/dłużniku). W ten sposób otrzymamy dokument "Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców/stowarzyszeń (...)/dłużników niewypłacalnych" w zależności od tego, do którego rejestru wpisany jest podmiot, którego dane uzyskaliśmy. Dokumentem tym możemy zastąpić płatny aktualny odpis z KRS.

Z kolei przeglądanie rejestru dłużników niewypłacalnych możliwe jest, gdy wybrana zostanie zakładka "Wyszukaj Dłużnika". Dane o dłużniku uzyskać można po podaniu numeru RDN.

Po uruchomieniu systemu umożliwiającego wgląd do aktualnych danych rejestrowych KRS z opcją ich wydruku okazało się, że forma graficzna generowanego dokumentu (zwłaszcza nagłówka) jest niezgodna z tą, jaka została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie m.in. cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. nr 297, poz. 1760).

Kwestia ta jest istotna w świetle art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.). W myśl tego przepisu, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Cechy te określa ww. rozporządzenie i są to:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
   
 • forma graficzna zgodna z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia;
   
 • identyfikator wydruku.

Wydruk, który ma wszystkie trzy ww. elementy, ma moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego. Oznacza to, że posługiwanie się nim wystarczy, aby np. spółka wylegitymowała się przed kontrahentem czy w postępowaniu administracyjnym, sądowym.

O ile wydruk od początku zawierał pierwszą i trzecią cechę, o tyle forma graficzna nie odpowiadała tej wskazanej w rozporządzeniu. Można zatem było mieć wątpliwości, czy uzyskany wydruk ma jedynie walor informacyjny. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że wydruk ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS (CI KRS). Jednocześnie szybko usunęło rozbieżności co do formy graficznej wydruku z tą wskazaną w załącznikach do rozporządzenia.

Wyszukiwarka pozwala także na sprawdzenie uzyskanego dokumentu np. w zakresie zgodności danych przez urząd czy kontrahenta, który otrzyma informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu (por. zakładka "Weryfikuj Wydruk").

Warto podkreślić, że osoby, które uzyskały informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu pod koniec czerwca br. i w pierwszych dniach lipca, dysponują dokumentem, którego nagłówek różni się od tego wydawanego aktualnie, a także wydruku przygotowanego dla weryfikacji dokumentu. Można uznać, że w praktyce różnice te nie powinny mieć znaczenia.

Uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców nie wymaga posługiwania się podpisem elektronicznym ani ponoszenia opłat na rzecz CI KRS.

Podkreślić też warto, że treść działów, rubryk informacji odpowiadających odpisowi jest jedynie przykładowa i zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

Wygląd informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców przedstawiamy na str. 6 (forma graficzna według załącznika nr 12 do rozporządzenia).

Po odpis pełny tylko do CI KRS

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy trzeba będzie np. sięgnąć do historycznych danych podmiotu wpisanego do KRS, pojawi się konieczność uzyskania odpisu pełnego (60 zł) za pośrednictwem CI KRS. Tego odpisu wydruk nie zastąpi. W odróżnieniu od odpisu aktualnego i odpowiadającej jemu informacji, zawiera on treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu. Tym samym daje możliwość prześledzenia historii spółki i pozwala np. na udokumentowanie, że dana osoba w określonym czasie była wspólnikiem spółki osobowej czy członkiem organu spółki kapitałowej.

CI KRS w dalszym ciągu zajmuje się wydawaniem odpisów, wyciągów czy zaświadczeń z KRS po złożeniu wniosku. Składa się go w centrali CI KRS (osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie) lub w jej oddziale (wyłącznie osobiście). Uzyskanie odpisu z CI KRS drogą elektroniczną wymaga posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Krajowy Rejestr Sądowy
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60