Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Czy premię uznaniową można wliczyć do podstawy wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy premię uznaniową można wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013

1) Wypłacamy pracownikom miesięczne premie uznaniowe. Przepisy płacowe nie regulują zasad jej wypłaty. W praktyce premia jest wypłacana w stałej wysokości (nie jest pomniejszana za miesiące, w których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim). Obliczając wysokość świadczeń chorobowych, uwzględniamy premię w podstawie wymiaru. Czy postępujemy prawidłowo?

Premii nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków, ponieważ jest wypłacana w pełnej wysokości za okresy ich pobierania.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się premii, do których pracownik zachowuje prawo w myśl przepisów płacowych, jeżeli są one wypłacane za okresy pobierania tych świadczeń.

Ważne: Jeśli przepisy płacowe nie zawierają postanowień o zachowywaniu prawa do premii za okresy pobierania świadczeń, uznaje się, że premia nie przysługuje za te okresy i należy ją wliczyć do ustalenia podstawy wymiaru.

Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub w umowie o pracę, pracodawca udokumentuje, że premia jest pracownikowi wypłacana za okres pobierania świadczenia chorobowego, to nie uwzględnia się jej w podstawie wymiaru tego świadczenia (por. ust. 168 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

W sytuacji opisanej w pytaniu premia jest wypłacana w stałej miesięcznej wysokości, na którą nie ma wpływu okres absencji chorobowej. Premii tej nie należy więc uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby.


2) Czy wypłata premii uznaniowej w pełnej wysokości za miesiące, w których pracownik przepracuje choćby jeden dzień, spowoduje obowiązek uwzględniania jej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

Tak, ale tylko w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego wypłacanego za cały miesiąc.

Jak już wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pierwsze pytanie, dla uwzględnienia premii uznaniowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych istotne jest niewypłacenie jej za okresy pobierania tych świadczeń, nawet jeśli nie wynika to z przepisów płacowych.

Jeżeli więc premia uznaniowa będzie wypłacona w stałej stawce miesięcznej za miesiąc, w którym pracownik przepracował choćby jeden dzień, to nie będzie mogła być wliczana do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego za ten miesiąc. Natomiast niezdolność do pracy obejmująca wszystkie dni robocze, która spowoduje brak prawa do premii za ten miesiąc, będzie skutkowała uwzględnieniem jej w podstawie wymiaru świadczenia przysługującego za ten miesiąc.

  Przykład  

Pracownik obok wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.600 zł otrzymuje premie uznaniowe ustalone w stałej miesięcznej wysokości 500 zł. Niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej przez część miesiąca nie wpływa na wysokość premii. Premia nie jest przyznawana za miesiąc, w którym pracownik z powodu choroby nie przepracował ani jednego dnia.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 7 października do 30 listopada 2013 r. (55 dni). Premia za październik 2013 r. została wypłacona w wysokości 500 zł, natomiast za listopad 2013 r. nie została przyznana.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku za okres:

  • od 7 do 31 października 2013 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2012 r. do września 2013 r. bez uwzględniania premii uznaniowych, tj. w wysokości 2.243,54 zł,
     
  • od 1 do 30 listopada 2013 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ww. okres, ale z uwzględnieniem premii wypłaconych za te same miesiące, tj. w wysokości 2.674,99 zł.

Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego przysługującego za dni choroby trwającej w październiku 2013 r. wyniosła 59,83 zł (2.243,54 zł x 80% : 30), natomiast stawka dzienna świadczenia za dni choroby trwającej w listopadzie 2013 r. wyniosła 71,33 zł (2.674,99 zł x 80% : 30).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60