Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013

Czy pracownik występujący o dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązany złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica?

Przepisy określające dokumentację związaną z dodatkowym urlopem macierzyńskim nie formułują wprost obowiązku odbierania oświadczenia w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica dziecka. Biorąc jednak pod uwagę zakaz jednoczesnego korzystania z uprawnienia przez oboje rodziców, a także jego limitację, żądanie takiego oświadczenia jest uzasadnione.

W myśl art. 1821 § 1 K.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
     
  • do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Ważne: W celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem jest obowiązany złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie.

Warto tu zwrócić uwagę, iż w drodze ostatniej nowelizacji przepisów z tego zakresu ustawodawca zastępując w art. 1821 K.p. wyraz "pracownica" słowem "pracownik", zrównał uprawnienia rodziców w tym względzie. Wcześniej pracownik-ojciec wychowujący dziecko miał prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego jedynie we wskazanych w przepisach okolicznościach. Jeżeli chodzi o zakreśloną w ustawie treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, to zgodnie z art. 1821 § 4 K.p. w dokumencie tym należy wskazać termin zakończenia "podstawowego" urlopu macierzyńskiego, a w przypadku wnioskowania o drugą część urlopu dodatkowego - termin zakończenia pierwszej części oraz okres dotychczas wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Powołany przepis nie zawiera wymogu złożenia oświadczenia na temat korzystania z uprawnienia przez drugiego z rodziców. Przy czym jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może korzystać jedno z nich (art. 1891 K.p.). Mogą się także tym uprawnieniem podzielić. Powyższe wynika z art. 1821 § 2 K.p., w myśl którego urlop ten może być udzielony jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Powołany przepis nie pozostawia więc wątpliwości, iż z uprawnienia nie mogą oni korzystać jednocześnie (poszczególne części muszą być wykorzystane jedna po drugiej). Dlatego też uważamy, że pracodawca może żądać złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez drugiego rodzica (lub wskazania okresu, w którym korzystał z tego urlopu).

  Przykład  

Pracownica korzystająca obecnie z urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym zamierza wystąpić o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym celu złożyła następujący wniosek:

Joanna Majkowska 
ul. Kasprzaka 1/10
71-074 Szczecin
Szczecin, dnia 31 lipca 2013 r.
"Bud-domek" Sp. z o.o.
ul. Jasna 10
70-777 Szczecin

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Na podstawie art. 1821 K.p. wnoszę o udzielenie mi pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni na syna Adriana Majkowskiego urodzonego 1 kwietnia 2013 r. Jednocześnie oświadczam, że:

  • wykorzystywany przeze mnie podstawowy urlop macierzyński zakończy się 18 sierpnia 2013 r.,
     
  • ojciec dziecka, Marcin Majkowski, nie będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Joanna Majkowska
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60