Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (328) z dnia 10.11.2012

Pracodawca w zależności od własnego uznania wypłaca pracownikom premie miesięczne. W przepisach wewnątrzzakładowych nie ma zapisu dotyczącego zasad ich wypłaty. Czy premie te należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Nadmieniamy, że pracownik może, ale nie musi otrzymać premii za czas choroby.

Jeżeli premia uznaniowa nie została wypłacona za miesiąc, w którym pracownik chorował (lub uległa zmniejszeniu za dni absencji), to powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych za ten miesiąc.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego stosuje się przepisy ustawy zasiłkowej (art. 92 K.p.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w podstawie wymiaru zasiłków (także wynagrodzenia chorobowego) nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, do których w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku), jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego świadczenia.

Ważne: Do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wlicza się składniki wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami płacowymi nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, a także te, w stosunku do których nie zamieszczono odpowiednich regulacji w przepisach płacowych, o ile nie są wypłacane za okresy absencji chorobowej.

Z powyższego wynika, że premia uznaniowa powinna być wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za miesiąc, za który w związku z absencją chorobową została obniżona lub nie została wypłacona. W rezultacie nie można jednoznacznie określić, że premia zawsze podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Jeżeli bowiem wystąpi sytuacja, gdy pracownik, pomimo absencji chorobowej, otrzyma premię uznaniową za dany miesiąc w wysokości niepomniejszonej za czas absencji, to premia nie może być wliczona do podstawy wymiaru świadczenia przysługującego za ten miesiąc. Dlatego też decyzję o wliczeniu premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych za dany miesiąc można podjąć dopiero po wypłacie premii za ten miesiąc.

  Przykład  

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne oraz premię uznaniową przyznawaną według uznania pracodawcy. Premia może być wypłacona za okres choroby w pełnej wysokości, ale też może nie zostać przyznana w ogóle.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 22 października do 4 listopada 2012 r. (14 dni). Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2011 r. do września 2012 r. W tym czasie pracownik chorował przez 7 dni stycznia 2012 r. (z obowiązujących 21 dni przepracował 16 dni) oraz 6 dni maja 2012 r. (z obowiązujących 21 dni przepracował 17 dni). Za ww. miesiące pracownik uzyskał, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne:

m-c wynagrodzenie prowizyjne premia uznaniowa
10/11 2.036,44 zł 407,29 zł
11/11 2.321,20 zł 464,24 zł
12/11 2.217,65 zł 443,53 zł
01/12 2.378,37 zł*) 475,67 zł**)
02/12 2.001,93 zł 400,39 zł
03/12 2.079,59 zł 415,92 zł
04/12 2.183,14 zł 436,63 zł
05/12 2.355,72 zł*) 471,14 zł**)
06/12 2.234,91 zł 446,98 zł
07/12 2.139,99 zł 428,00 zł
08/12 2.253,89 zł 450,78 zł
09/12 2.355,72 zł 471,14 zł
razem 26.558,55 zł 5.311,71 zł

Uwagi:

*) Wynagrodzenie prowizyjne za styczeń i maj 2012 r. zostało uzupełnione odpowiednio: 1.812,09 zł : 16 dni x 21 dni = 2.378,37 zł; 1.907,01 zł : 17 dni x 21 dni = 2.355,72 zł.

**) Premia za styczeń i maj 2012 r. nie została pomniejszona za dni choroby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.213,21 zł (26.558,55 zł : 12 m-cy), a przeciętna miesięczna premia - 442,64 zł (5.311,71 zł : 12 m-cy). Pracownikowi nie wypłacono premii za dni choroby przypadającej w październiku 2012 r., natomiast premia za listopad 2012 r. zostanie wypłacona w pełnej wysokości (bez pomniejszania za dni choroby). Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres:

  • od 22 do 31 października 2012 r. wyniosła 2.655,85 zł, tj. 2.213,21 zł + 442,64 zł,
     
  • od 1 do 4 listopada 2012 r. wynosi 2.213,21 zł (tj. bez premii, która zostanie wypłacona za dni choroby).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60