Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Czy dni opieki nad chorym dzieckiem zaliczyć do ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy dni opieki nad chorym dzieckiem zaliczyć do jednego okresu zasiłkowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (322) z dnia 10.08.2012

Pracownik choruje nieprzerwanie od początku marca 2012 r. W okresie choroby dwa razy dostarczył zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, za które wypłaciliśmy zasiłek opiekuńczy. Czy te dni należy zaliczyć do jednego 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Nie. Do 182-dniowego okresu zasiłkowego (270-dniowego w razie niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży) wlicza się wyłącznie dni niezdolności do pracy pracownika. Przy czym dni jego choroby sumuje się do jednego okresu zasiłkowego wówczas, gdy pomiędzy nimi:

 •  nie występują przerwy (wtedy nie ma znaczenia rodzaj schorzenia),
   
 •  występują przerwy nieprzekraczające 60 dni, a niezdolność do pracy po przerwie została spowodowana tym samym schorzeniem (na zaświadczeniu lekarskim lekarz wpisuje kod literowy "A").

Powyższe wynika z art. 8 i 9 ustawy zasiłkowej.

W sytuacji gdy pracownik po niezdolności do pracy spowodowanej własną chorobą sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem (lub innym chorym członkiem rodziny), a następnie ponownie staje się niezdolny do pracy, to dni sprawowania opieki nie wlicza się do okresu zasiłkowego. Jeśli kolejne zaświadczenie lekarskie wystawione po sprawowaniu opieki zawiera kod literowy "A", to oznacza, że niezdolność pracownika do pracy została spowodowana tą samą chorobą co przed przerwą nieprzekraczającą 60 dni. W konsekwencji okres niezdolności do pracy trwającej przed i po opiece sumuje się. W takim przypadku nie "otwiera" się nowego okresu zasiłkowego.

Jeśli zaświadczenie lekarskie wystawione z tytułu choroby pracownika powstałej po przerwie (przypadającej na opiekę) nie zawiera kodu literowego "A", a pracodawca ma wątpliwości dotyczące liczenia okresu zasiłkowego, może w tej sprawie wystąpić do lekarza leczącego. Lekarz wyda opinię czy pracownik po przerwie jest niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby oraz, czy w okresie tej przerwy odzyskał zdolność do pracy. W takim przypadku jest możliwe, że okresy choroby zostaną zliczone do jednego okresu zasiłkowego nawet gdy przerwa między nimi przekroczy 60 dni (por. ust. 39 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl). Z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku pracodawca może wystąpić także do ZUS, który określi od kiedy należy liczyć okres zasiłkowy (art. 63 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

  Przykład  

Pracownik przedkłada zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na okresy:

 • od 6 marca do 23 kwietnia 2012 r. (49 dni) - z tytułu własnej choroby,
   
 • od 24 do 29 kwietnia 2012 r. (6 dni) - z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem,
   
 • od 30 kwietnia do 26 czerwca 2012 r. (58 dni) - z tytułu własnej choroby (na zaświadczeniu lekarz wpisał kod literowy "A"),
   
 • od 27 czerwca do 5 lipca 2012 r. (9 dni) - z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem,
   
 • od 6 lipca do 10 sierpnia 2012 r. (36 dni) - z tytułu własnej choroby oznaczonej kodem literowym "A".

Łącznie nieprzerwana nieobecność w pracy pracownika trwa od 6 marca do 10 sierpnia 2012 r. (158 dni), ale niezdolność do pracy z powodu jego choroby trwa 143 dni (49 dni + 58 dni + 36 dni). Ponieważ niezdolność do pracy została spowodowana tym samym schorzeniem (o czym świadczy kod literowy "A" na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA), okresy choroby należy zaliczyć do jednego okresu zasiłkowego, z którego pozostało pracownikowi do wykorzystania jeszcze 39 dni (182 dni - 143 dni).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60