Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (321) z dnia 1.08.2012

Przedsiębiorca od 2 lat prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpił dopiero w czerwcu br. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w lipcu br.? Nadmieniamy, że posiada wcześniejszy 12-letni okres pracowniczego ubezpieczenia, a firma jest upoważniona do wypłaty zasiłków.

Przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Do wypłaty zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy upoważniony jest wyłącznie ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zasiłkowej).

Ważne: Osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności, a tym samym obowiązuje ją dłuższy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, tj. co najmniej 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu wyczekiwania wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy może być wypłacany od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu ubezpieczenia chorobowego, ale jedynie w przypadkach, wymienionych w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej, tj. gdy m.in.:

  • ubezpieczony jest absolwentom szkoły lub szkoły wyższej i został objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
     
  • niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
     
  • ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu i ma wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia (bez względu na długość przerw w tym ubezpieczeniu).

Żadna z wymienionych wyżej okoliczności nie dotyczy jednak osoby, o której mowa w pytaniu. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu - pomimo posiadania co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego - nie uprawnia do nabycia prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia. Ponadto do okresu wyczekiwania nie można wliczyć 12 lat wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ przerwa między ostatnim, a obecnym okresem ubezpieczenia chorobowego wyniosła ponad 30 dni (działalność gospodarcza jest prowadzona od 2 lat).

W związku z powyższym przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się w ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego począwszy od 91 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Stosowne dokumenty, tj. zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz zaświadczenie płatnika składek - druk ZUS Z-3b, będzie przedkładał w ZUS (także wówczas, gdy sam będzie płatnikiem zasiłków dla zatrudnionych osób).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60