Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy przy krótkim "stażu" ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy przy krótkim "stażu" ubezpieczeniowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca i zachorował w miesiącu następnym? Nadmieniamy, że posiada on wymagany okres ubezpieczenia chorobowego.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca, a prawo do zasiłku nabył w miesiącu następnym, stanowi przychód z pierwszego niepełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia.

Wysokość zasiłków dla osób niebędących pracownikami ustala się w oparciu o art. 48-52 ustawy zasiłkowej. Do tej grupy ubezpieczonych nie ma zastosowania art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej, dlatego też nie ma podstaw do uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków uzupełnionego wynagrodzenia. Nie ma też powodu, aby z podstawy wymiaru zasiłku wyłączać wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca. Wyjątek przy tym wyłączeniu stanowią przypadki, w których przychód ubezpieczonego uległ zmniejszeniu na skutek niewykonywania pracy w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych. Natomiast w sytuacji, gdy umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca z innych przyczyn niż wyżej wymienione, w podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się przychód faktycznie osiągnięty przez ubezpieczonego (bez uzupełnienia).

Gdyby zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu ubezpieczenia, podstawę jego wymiaru należałoby ustalić zgodnie z art. 49 ustawy zasiłkowej, przyjmując do jej obliczenia np. kwotę określoną w umowie zlecenia. Ponieważ jednak zleceniobiorca zachorował w miesiącu następnym, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, pomniejszony o kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60