Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Przedłużenie umowy do dnia porodu, a wypłata zasiłku macierzyńskiego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przedłużenie umowy do dnia porodu, a wypłata zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (316) z dnia 10.05.2012

Z pracownicą przedłużyliśmy do dnia porodu umowę zawartą na czas określony. Pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby i wypłacamy jej zasiłek chorobowy. Czy będziemy zobowiązani również do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków może postąpić według uznania, tj. wypłacić zasiłek macierzyński za jeden dzień, bądź też przekazać całą wypłatę zasiłku do ZUS.

Kwestię wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu reguluje art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej. Powołany przepis stanowi, że pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia (poród ma miejsce w ostatnim dniu ubezpieczenia chorobowego).

Ważne: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, przysługujące ubezpieczonym za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypłaca wyłącznie ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Kierując się powyższym pracodawca, o którym mowa w pytaniu, jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień. Natomiast wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres, przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, realizuje ZUS. Jednakże ZUS może dokonać wypłaty zasiłku za cały okres, tj. od dnia porodu (por. ust. 228 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy przedłożyć w ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania byłej pracownicy, dowody określone § 2 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444), do których należą:

  • zaświadczenie ZUS Z-3,
     
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Datę rozwiązania stosunku pracy pracodawca potwierdza w zaświadczeniu ZUS Z-3 (pkt 1), nie ma więc potrzeby przedkładania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca wypłaci zasiłek macierzyński za jeden dzień, to powinien zamieścić odpowiednią informację w pkt 7 zaświadczenia ZUS Z-3.

  Przykład  

Umowę o pracę zawartą z pracownicą do 30 kwietnia 2012 r. przedłużono do dnia porodu. Pracownica urodziła dziecko w dniu 4 maja 2012 r. i z tym dniem umowa została rozwiązana. Przed porodem pracownica przez 5 miesięcy była niezdolna do pracy z powodu choroby. Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków wypłacił zasiłek chorobowy przysługujący do 3 maja 2012 r., natomiast wypłatę zasiłku macierzyńskiego od 4 maja 2012 r. przekazał do ZUS.

Zwracamy uwagę! Gdyby pracownica wystąpiła z wnioskiem o urlop macierzyński przed przewidywanym terminem porodu, to pracodawca byłby zobowiązany do udzielenia urlopu do dnia rozwiązania umowy o pracę (tj. do dnia porodu). Wówczas dokonałby wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres udzielonego urlopu, natomiast do ZUS przekazałby wypłatę zasiłku przysługującego za okres po rozwiązaniu umowy o pracę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60