Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS za pracownika dodatkowo wykonującego zlecenie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS za pracownika dodatkowo wykonującego zlecenie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (769) z dnia 10.05.2012

Z jednym z naszych pracowników, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, dodatkowo zawarliśmy umowę zlecenia. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia (pracowniczym czy dotyczącym zleceniobiorców) mamy rozliczać za tę osobę składki ubezpieczeniowe w imiennych raportach miesięcznych?

Za osobę, o której mowa w pytaniu, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należy rozliczać w imiennych raportach miesięcznych z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 01 10 X X.

Jeśli umowa zlecenia została zawarta z osobą, która w tej samej firmie równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wtedy z tytułu wykonywania pracy w ramach tej umowy podlega ona ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących pracowników. Obowiązkowe są więc dla niej ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla celów ubezpieczeniowych umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem traktowana jest jak umowa o pracę.

WAŻNE: Z tytułu zawarcia z własnym pracownikiem umowy zlecenia pracodawca nie przekazuje do ZUS dodatkowego zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Bez znaczenia jest też ilość tego typu zawartych umów z pracownikiem.

Skoro umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem, dla celów opłacania składek ubezpieczeniowych, traktowana jest w ZUS jak umowa o pracę, to w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne takiej osoby uwzględnia się, obok przychodów ze stosunku pracy, także przychód z tytułu wykonywania pracy na zleceniu. Od ustalonej w taki sposób podstawy wymiaru wylicza się składki na ubezpieczenia społeczne, następnie wykazuje się je w raporcie ZUS RCA sporządzonym za taką osobę z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X.

Do ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej pracownika, wykonującego jednocześnie u własnego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osoby. W raporcie ZUS RCA jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej wykazuje się łączny przychód z obydwu umów, odpowiednio pomniejszony o składki społeczne pobrane ze środków pracownika (tj. o składkę emerytalną, składki rentowe i składkę chorobową). Jako kwotę tej składki należy wykazać sumę składki zdrowotnej ustalonej odrębnie od przychodu uzyskanego z umowy o pracę i odrębnie od przychodu uzyskanego z umowy zlecenia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60