Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS za pracowników delegowanych do pracy za ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS za pracowników delegowanych do pracy za granicę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (315) z dnia 1.05.2012

Pracownicy udadzą się na polecenie polskiego pracodawcy przejściowo na terytorium drugiego państwa (Maroko) w celu wykonywania tam czynności na rzecz tego pracodawcy. Nastąpi to w ramach stosunku pracy istniejącego w Polsce. Roszczenie o wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę będzie kierowane bezpośrednio do pracodawcy polskiego. Czy z tego tytułu będą podlegali ubezpieczeniom w Polsce? Od jakiej kwoty ustalać składki ZUS?

Przepisy ustawy o sus przewidują obowiązek ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia za granicą obywateli polskich oddelegowanych do pracy w polskich firmach. Zatem pracodawca może wysłać pracownika do pracy w innym państwie, który w dalszym ciągu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym (także ubezpieczeniu zdrowotnemu) w Polsce.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu wykonywania umowy o pracę. W podstawie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków, a także przychodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2012 r. - od kwoty 3.526 zł.

Wobec tego, od przychodu pracownika należy odliczyć równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą. Zakładając, że pracownik będzie zatrudniony przez cały maj 2012 r. w Maroku, to odliczeniu będzie podlegała kwota 1.116 euro (36 euro - stawka dzienna diety w Maroku x 31 - liczba dni maja). W przypadku gdy tak ustalona podstawa jest wyższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, od tej kwoty powinny zostać naliczone składki. Jeśli jednak podstawa jest niższa od 3.526 zł (lub równa), składki za ten miesiąc należy naliczyć od tej kwoty. Wspomnijmy, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona do kwoty, która w 2012 r. wynosi 105.780 zł.

Powyższe przepisy stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej, z tym że nie wyłącza się z niej wynagrodzenia chorobowego, nie stosuje się ograniczenia do rocznej kwoty granicznej, pomniejsza się ją o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne pobranych ze środków pracownika. Na ten temat pisaliśmy w UiPP nr 3/2012, str. 11-12.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60