Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Zaopatrzenie pracowników w odzież i obuwie robocze
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaopatrzenie pracowników w odzież i obuwie robocze

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014

Zgodnie z regulaminem wewnętrznym pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom obuwie robocze o wartości nieprzekraczającej 200 zł. Pracownik zaproponował, iż sam dokona zakupu droższego obuwia roboczego, natomiast pracodawca dokona zwrotu kwoty 200 zł. Czy jest to zgodne z prawem?

Jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę, pracownik może kupić obuwie droższe pokrywając różnicę ze środków prywatnych. Powinien mieć jednak świadomość, że niezależnie od kwestii partycypacji w cenie zakupu, obuwie robocze stanowi własność pracodawcy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności pracodawca powinien zgodnie z art. 2377 § 1 K.p. dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika w sytuacji, gdy nie jest on wyposażony w odzież i obuwie robocze, jeśli jest to wymagane.

Uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności, pracodawca powinien uregulować na poziomie wewnątrzzakładowym następujące kwestie: rodzaj oraz asortyment odzieży oraz obuwia roboczego; okres ich użytkowania; zasady wydawania odzieży i obuwia; podmiot zobowiązany do dokonania zakupu (pracodawca czy pracownik), a także zasady rozliczania.

Pracodawca ma prawo upoważnić pracownika do zakupu obuwia roboczego wskazując jednocześnie wymagania co do ich rodzaju oraz maksymalną kwotę jaka może zostać przeznaczona na ten cel.

W praktyce może się zdarzyć, że pracownik dokona zakupu obuwia roboczego o wartości przekraczającej limit określony przez pracodawcę, w sytuacji gdy nie jest dostępne, jak i wtedy gdy jest możliwość zakupu obuwia w cenie mieszczącej się w granicach ustalonych przez pracodawcę. W pierwszym przypadku pracodawca będzie miał obowiązek pokrycia pełnej ceny zakupu, natomiast w drugim pracodawca ma prawo zaakceptować zakup obuwia w kwocie wyższej uzgadniając, że pracownik z własnych środków pokryje różnicę w cenie. Należy jednak pamiętać, że pracownik powinien dokonać zakupu obuwia roboczego, które spełnia wymagania zawarte w Polskich Normach.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60