Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Limity przychodów obowiązujące uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Limity przychodów obowiązujące uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Bożena Dziuba

W czerwcu br. uzyskałem prawo do świadczenia przedemerytalnego. Gdy na początku września br. podejmowałem zatrudnienie na umowę o pracę, dowiedziałem się w ZUS, że bez wpływu na pobierane świadczenia będą przychody w wysokości 975 zł miesięcznie. Od czego zależy ta kwota i jak często się zmienia?

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego podejmując aktywność zawodową muszą liczyć się z tym, że osiągane przez nie przychody mogą być podstawą do zmniejszenia wysokości, a nawet zawieszenia tego świadczenia. Przy czym chodzi tu o przychody, o których mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), w tym m.in. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Stanie się tak, jeśli przekroczą one ustalone przez ustawodawcę limity, tj. odpowiednio: 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych (patrz tabela).

Obowiązujące progi zarobkowe dla tej grupy świadczeniobiorców, tj. tzw. dopuszczalna i graniczna kwota przychodu, zmieniają się więc z dniem 1 marca każdego roku.


Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Warto dodać, że ewentualne zmniejszanie wysokości lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego następuje na bieżąco w oparciu o powiadomienie o wysokości przychodów złożone przez świadczeniobiorcę. Jednak ostateczne rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, obejmującego okres od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Szczegółowo kwestie te regulują art. 5-6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Limity przychodu obowiązujące osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego
Przeciętne wynagrodzenie Limity przychodów obowiązujące w okresie Dopuszczalna kwota przychodu* Graniczna kwota przychodu*
rok kwota miesięczna roczna miesięczna roczna
(1) (2) (3) (4)
= (2) × 25%
(5)
= (4) × 12
(6)
= (2) × 70%
(7)
= (6) × 12

2014

3.783,46 zł

od 1 marca 2015 r.
do 29 lutego 2016 r.
945,90 zł 11.350,80 zł 2.648,50 zł 31.782,00 zł

2015

3.899,78 zł

od 1 marca 2016 r.
do 28 lutego 2017 r.
975,00 zł 11.700,00 zł 2.729,90 zł 32.758,80 zł
* z zaokrągleniem do 10 groszy w górę
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60