Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Czy można wypłacić zasiłek, gdy niezdolność do pracy ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy można wypłacić zasiłek, gdy niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015

Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 9 listopada br. (tego dnia był w pracy). Do końca października pracował w innej firmie. W dniu 12 listopada 2015 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 8 listopada do 7 grudnia 2015 r. Czy, i ewentualnie od którego dnia choroby, powinniśmy podjąć wypłatę zasiłku chorobowego? Nadmieniamy, że okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystał u poprzedniego pracodawcy.

Pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ niezdolność do pracy powstała przed objęciem go ubezpieczeniem chorobowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dzień powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie może więc poprzedzać daty nawiązania stosunku pracy.

Ważne: Pracownik legitymujący się wymaganym 30-dniowym okresem ubezpieczenia chorobowego może nabyć prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia (ubezpieczenia), jednakże niezdolność do pracy musi powstać w okresie tego ubezpieczenia.

W takim przypadku nie będzie miało znaczenia, że przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik nie przepracował ani jednego dnia.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, podlega ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu aktualnej umowy o pracę od 9 listopada 2015 r., natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby powstała 8 listopada, tj. przed objęciem go obowiązkiem ubezpieczenia. Tym samym nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy orzeczonej przedłożonym zaświadczeniem lekarskim.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony u obecnego pracodawcy od 9 listopada 2015 r., tego samego dnia stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres od 9 do 30 listopada 2015 r. Wcześniej, do 31 października 2015 r. był zatrudniony w innej firmie, w której wykorzystał limit 33 dni wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik ma wymagany okres ubezpieczenia chorobowego (przerwa w tym ubezpieczeniu wyniosła 8 dni, zatem do okresu wyczekiwania został zaliczony poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego), nabył więc prawo do zasiłku chorobowego za cały okres udokumentowanej niezdolności do pracy.


Zwraca
my uwagę! W dniu powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, tj. 8 listopada 2015 r., pracownik spełniał warunki do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia, określone w art. 7 ustawy zasiłkowej, tj. niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę i trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Jednak podjęcie przez byłego pracownika pracy zarobkowej w okresie choroby spowodowało utratę tego uprawnienia (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Gdyby ubiegał się w ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego za okres od powstania niezdolności do pracy do podjęcia zatrudnienia (za dzień 8 listopada), to ZUS odmówiłby wypłaty tego świadczenia m.in. w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, tj. z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60