Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie ponownego zatrudnienia bezrobotnego w wieku do 30. roku życia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Pracodawca w listopadzie br. zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku 29 lat skierowaną z urzędu pracy. Czy może ponownie korzystać ze zwolnienia z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, jeśli zatrudniał tę osobę w 2014 r. i wówczas wykorzystał 6 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na ww. Fundusze?

Tak. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Tak stanowi art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia. Za te osoby w wyżej wskazanym okresie pracodawcy nie opłacają również składki na FGŚP, co wynika z art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wyżej wymienione przepisy mają zatem zastosowanie, o ile spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • pracodawca nawiązuje stosunek pracy z bezrobotnym, który nie ukończył 30. roku życia,
     
  • zatrudnienie to jest następstwem skierowania bezrobotnego do pracy u tego pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

ZUSJak wyjaśnił ZUS w piśmie z dnia 10 listopada 2015 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa: "(...) Powołane przepisy (art. 104c ustawy o promocji... i art. 9c ustawy o ochronie... - przypis redakcji) nie warunkują prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP od tego czy pracodawca korzystał już z tego zwolnienia za daną osobę, czy nie. A zatem, w przypadku gdy dany bezrobotny jest ponownie kierowany do pracy u danego pracodawcy przez PUP, i nie ukończył on 30 roku życia, należałoby uznać, że pracodawca ponownie nabywa prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania tych składek na okres 12 miesięcy niezależnie od tego, że z takiego zwolnienia już kiedyś korzystał na tą samą osobę. (...)".

  Przykład  

Pracodawca zatrudnił od 2 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku 29 lat skierowaną z urzędu pracy.

Osobę tę zatrudniał już wcześniej (również na podstawie skierowania z urzędu pracy) w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2014 r. Wówczas też korzystał przez 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2014 r.) ze zwolnienia z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Z tytułu obecnego zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na ww. Fundusze w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. (12 m-cy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60