Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wybór metody ustalania różnic kursowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wybór metody ustalania różnic kursowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Spółka jawna zamierza od stycznia 2017 r. ustalać różnice kursowe metodą bilansową. Do kiedy ma ona obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o takim wyborze i czy różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2016 r. będzie można rozliczyć podatkowo?

Zasady dotyczące wyboru metody bilansowej ustalania różnic kursowych regulują przepisy art. 14b ustawy o PDOF. Wynika z nich, że:

 • tylko podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości (takiej możliwości nie mają prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów),
   
 • wybór metody bilansowej wiąże się z obowiązkiem jej stosowania przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została ona przyjęta - czyli jeśli podatnik wyboru tej metody dokona od 1 stycznia 2017 r., to będzie musiał ją stosować do końca 2019 r.,
   
 • w okresie stosowania metody bilansowej podatnik ma obowiązek poddawać sprawozdania finansowe badaniu przez podmioty uprawnione do ich badania (tj. przez biegłych rewidentów) - czyli spółka jawna będzie miała obowiązek poddawać badaniu sprawozdania finansowe w każdym roku stosowania tej metody (tj. 2017-2019),
   
 • o wyborze tej metody podatnik ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (a rozpoczynający działalność - w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia) - czyli spółka jawna rozpoczynająca stosowanie metody bilansowej od 1 stycznia 2017 r. będzie miała obowiązek złożenia ww. informacji do końca stycznia 2017 r.,
   
 • na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, podatnicy zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego - a zatem różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2016 r. spółka jawna rozliczy podatkowo.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60