Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (320) z dnia 20.04.2012

Instytucja kultury otrzymała w 2011 r. dotację na realizację wystawy. Rozliczając projekt okazało się, że instytucja musi zwrócić kwotę podatku VAT, odzyskanego za towar i usługi sfinansowane dotacją. Jak zaksięgować zwracany VAT?

Z pytania wynika, że ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej przez instytucję kultury, opłacone zostały zobowiązania w kwotach brutto (łącznie z VAT). Jednocześnie - w związku z tym, że instytucja ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów - udzielona dotacja podlega zwrotowi do budżetu w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.

Należy jednocześnie przypomnieć, że w sytuacji, gdy środki otrzymane w ramach dotacji mają bezpośredni związek z działalnością statutową i stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dotację taką zalicza się do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej). Wpływ dotacji, o której mowa w pytaniu, może zostać ujęty w księgach instytucji kultury, zapisem:
 
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
         (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą).

Naszym zdaniem zwrot dotacji w części dotyczącej VAT można zaksięgować jako zmniejszenie przychodów działalności statutowej, zapisem:
 
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Czy zmniejszenia przychodów działalności statutowej należy dokonać również wtedy, gdy rozliczenie projektu i zwrot pieniędzy nastąpiły w styczniu 2012 r.?
 

Na ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu dotacji ma wpływ to czy rozliczenie projektu nastąpiło jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., czy też dopiero po jego zatwierdzeniu.

W przypadku gdy rozliczenie projektu i zwrot dotacji w części dotyczącej VAT nastąpiły dopiero w styczniu 2012 r., ale jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., zmniejszenia uzyskanych w 2011 r. przychodów podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) dokonuje się w księgach 2011 r., zapisem:
 
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Zwrot dotacji księgowany będzie w księgach roku 2012, zapisem:
 
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli jednak rozliczenie projektu nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., to uwzględnić należy postanowienia art. 54 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o rachunkowości. W sytuacji gdy rozliczenie projektu nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., zwrot dotacji w części dotyczącej VAT zostanie ujęty w księgach 2012 r., zapisem:
 
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60