Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wykorzystywanie wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynikającego z łączenia go z pracą
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykorzystywanie wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynikającego z łączenia go z pracą

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi takiego urlopu, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 32 tygodni (w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub
     
  • 34 tygodni (w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka) - art. 1821a § 1 K.p.

Sformułowanie powołanego przepisu pozwala na korzystanie z urlopu na równych prawach zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Co więcej, mogą się oni także nim dzielić oraz wykorzystywać jednocześnie, z uwzględnieniem jedynie liczby i minimalnej długości poszczególnych części, a ponadto maksymalnego wymiaru tego uprawnienia.

Ważne: Urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (na jedno dziecko) lub 34 tygodni (na więcej dzieci), przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka (art. 1821a § 2 K.p.).

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Urlopu udziela się wówczas na pozostałą część wymiaru czasu pracy, a jego okres ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Z wydłużenia korzysta jednak tylko ten rodzic, który łączy urlop z pracą. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnionego naszemu Wydawnictwu 28 października 2016 r. Jak czytamy w piśmie resortu pracy: "(...) Na podstawie art. 1821f K.p. w sytuacji łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni albo 68 tygodni (w zależności od urodzenia jednego lub więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Jeżeli łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, to proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć, że we wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy, pracownik musi określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. Oznacza to, że wydłużona część urlopu rodzicielskiego nie wchodzi do puli wymiaru tego urlopu a zatem z pozostałej, wydłużonej części urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko pracownik łączący urlop rodzicielski (lub jego część) z pracą.

Zatem, zdaniem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oboje rodzice dziecka nie mogą jednocześnie korzystać z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu w związku z łączeniem z pracą. (...)".

Przykład

Pracownica, która 12 kwietnia 2016 r. urodziła dziecko, do 29 sierpnia 2016 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie od 30 sierpnia 2016 r. rozpoczęła 16-tygodniowy urlop rodzicielski. Jednocześnie z nią z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni (od 30 sierpnia do 19 grudnia 2016 r.) korzysta ojciec dziecka.

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Na ostatnie 4 tygodnie urlopu (od 22 listopada do 19 grudnia 2016 r.) pracownica zawnioskowała o łączenie urlopu z pracą na 1/2 etatu, deklarując jednocześnie, że powstałe w wyniku tego wydłużenie także będzie łączyć z pracą na 1/2 etatu. W świetle tego faktu jej urlop wydłużył się o 4 tygodnie [4 tyg. łączenia urlopu z pracą x 1/2 etatu = 2 tyg.; 2 tyg. wydłużenia : (1 - 1/2 etatu) = 4 tyg.]. Wydłużenie urlopu przysługuje wyłącznie pracownicy.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60