Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w treści świadectwa pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Czy fakt obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownica mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego, należy odnotować w świadectwie pracy?

Ramową treść świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p., a szczegółowy zakres informacji zamieszczanych w tym dokumencie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Ważne: W świadectwie pracy należy podać m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

MPiPS Informację, o której mowa w pytaniu, należy zaliczyć do ostatniego z wymienionych rodzajów. W tym kontekście przypominamy, że na podstawie art. 1867 § 1 K.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Zdaniem resortu pracy obniżenie wymiaru czasu pracy nie uszczupla jednak wymiaru urlopu wychowawczego. Jak wyjaśnił w piśmie z 29 października 2014 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie: "(...) wg opinii Departamentu Prawa Pracy prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. jest odrębnym i niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z tego względu, że przysługującym pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Tym samym okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wychowawczego. Natomiast z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. pracownik będzie korzystał przez okres, w którym będzie spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego.". Zatem informację o obniżeniu czasu pracy z punktu widzenia uprawnień do urlopu wychowawczego, a w następstwie tego także do ewentualnego dalszego obniżania wymiaru czasu pracy, należy uznać za zbędną. Jednak w myśl art. 1868 § 1 pkt 2 K.p., w okresie 12 miesięcy korzystania z uprawnienia (obniżenia wymiaru czasu pracy na omawianych zasadach), stosunek pracy jest chroniony. Informację o dotychczas wykorzystanym okresie należy zatem uznać za jedną z tych, które są konieczne dla celów ustalania uprawnień pracowniczych w kolejnym stosunku pracy.

Aktywne druki i formularze
Wzór świadectwa pracy dostępny
jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60