Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Oznaczenie posesji musi być oświetlone
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Oznaczenie posesji musi być oświetlone

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Dawid Szwarc

Straż gminna udzieliła mi pouczenia w związku z rzekomym złym oznaczeniem mojej posesji. Zarzucono mi, że mam oznaczenie z numerem porządkowym jedynie na budynku w głębi działki, a nie ma go również na ogrodzeniu. Ponadto stwierdzono, że numer posesji nie jest czytelny po zmroku, a powinien być oświetlony. Czy takie zarzuty są zgodne z prawem?

Tak. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Stanowi o tym art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.). Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Właściciel nieruchomości powinien także dbać o stan tabliczki, tak aby cały czas była czytelna i widoczna.

Brak odpowiedniego oznaczenia porządkowego działki stanowi wykroczenie. Podobnie brak oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym. Jego sprawca podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Warto dodać, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na wspomnianej tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60