Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Solidarna odpowiedzialność przy rozdzielności majątkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Solidarna odpowiedzialność przy rozdzielności majątkowej

Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dawid Szwarc

Wkrótce wstępuję w związek małżeński. Wraz z przyszłym mężem podjęliśmy decyzję, że w naszym małżeństwie obowiązywać będzie ustrój rozdzielności majątkowej. Dowiedziałam się jednak, że nawet w tych okolicznościach jest możliwe, że będziemy odpowiadać z mężem solidarnie za długi i to także w sytuacji, gdy umowę zawrze tylko jeden z małżonków. Czy to prawda? Na jakich zasadach będzie się to odbywać?

O odpowiedzialności solidarnej mówi się wtedy, gdy kilka osób (kilku dłużników) jest zobowiązanych wobec wierzyciela z określonego tytułu, a wierzyciel ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Aż do momentu całkowitego (pełnego) spłacenia takiego długu wobec wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Spłacenie całości wierzytelności przez któregokolwiek z dłużników solidarnych zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Odpowiedzialność solidarna wchodzi w grę wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią bądź gdy wynika to z czynności prawnej (np. umowy).

Małżonkowie mogą ponosić zatem solidarną odpowiedzialność, jeśli wspólnie zawrą z innym podmiotem umowę, która taką odpowiedzialność przewiduje. Solidarność dłużników wchodzi w grę również wtedy, gdy przepisy tak stanowią, nawet wówczas, gdy umowę podpisuje tylko jeden z małżonków. Zgodnie z przepisami oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Wynika to z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Odpowiedzialność dotyczy zatem nawet tych sytuacji, gdy daną umowę podpisał tylko jeden z małżonków. Co ważne, przepis ten znajduje się w części przepisów, które regulują ogólne prawa i obowiązki małżonków. Nie zależy on zatem od ustroju majątkowego. Zasada ta dotyczy więc małżonków z ustrojem wspólności ustawowej, ograniczonej wspólności majątkowej, rozszerzonej wspólności majątkowej, rozdzielności oraz rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Jej jedyne ograniczenie sprowadza się do rodzaju czynności - są to sprawy związane ze zwykłymi potrzebami rodziny.

Jedynie z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60