Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Kosztowe rozliczenie grudniowych wynagrodzeń
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kosztowe rozliczenie grudniowych wynagrodzeń

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Agata Cieśla

Obciążanie kosztów danego miesiąca wynagrodzeniami pracowników należnymi za ten okres oraz naliczonymi od nich składkami ZUS uzależnione jest od ich opłacenia w ustawowo określonych terminach. Ich niedotrzymanie powoduje, że zarówno grudniowe wynagrodzenia, jak i przypadające na nie składki stają się kosztem dopiero w następnym roku.

Należności ze stosunku pracy

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze, na podstawie art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof i odpowiednio art. 15 ust. 4g ustawy o pdop, obciążają koszty w sposób szczególny. Poniesione na ten cel wydatki stanowią bowiem firmowe koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, jedynie wówczas, gdy ich wypłata lub postawienie do dyspozycji pracownika dokonane zostało w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Reguła ta nie ma jednak zastosowania, gdy pracodawca terminów tych nie dotrzyma. W przypadku spóźnienia się z ich wypłatą lub postawieniem do dyspozycji pracownika może je zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych dopiero w miesiącu, w którym dokona ich wypłaty lub postawi je do dyspozycji.

Wobec powyższego, gdy pracodawca zmieści się w ustawowych terminach z uregulowaniem świadczeń pracowniczych należnych za grudzień 2015 r., wówczas obciąży nimi firmowe koszty podatkowe w grudniu 2015 r. i to zarówno gdy termin ich wypłaty przypada na grudzień br., jak i wtedy, gdy przewidziany jest na styczeń 2016 r. Jeżeli jednak wypłaty te będą spóźnione, ich wartość będzie podlegała zaliczeniu do kosztów w miesiącu ich dokonania (przykład 1).

Może się zdarzyć, że pracodawca grudniowej wypłaty dokona pracownikom w terminie wypłaty tylko zaliczkowo, a resztę swoich zobowiązań z tego tytułu ureguluje w następnych miesiącach. W takim przypadku kosztem grudnia 2015 r. będzie część wynagrodzenia należnego za ten miesiąc, która zostanie wypłacona lub postawiona do dyspozycji w terminie, natomiast pozostała część będzie kosztem w miesiącu wypłaty (przykład 2).

Składki ubezpieczeniowe

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od należności pracowniczych, w części finansowanej przez pracodawcę, o ile zostaną opłacone do ZUS we wskazanych w ustawach o podatku dochodowym terminach, stanowią koszt podatkowy w miesiącu, za który są należne dotyczące ich wynagrodzenia. Na możliwość rozliczenia ich w firmowych kosztach podatkowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzeń, również nie ma wpływu to, czy wypłata za dany miesiąc następuje w tym, czy też następnym miesiącu (tj. za grudzień w grudniu lub w styczniu).

Jak wynika z przepisów art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof i art. 15 ust. 4h ustawy o pdop, data wypłaty lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia wpływa na moment, w którym składki powinny być opłacone, aby mogły być kosztem miesiąca, za który wynagrodzenia są należne (tu: grudnia). Uregulowania te wskazują, że pracodawcy mają prawo do obciążenia kosztów podatkowych składkami ZUS (w części finansowanej przez siebie) w grudniu, o ile zostaną one opłacone:

  • w terminie wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - jeżeli wynagrodzenia za grudzień są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w grudniu,
     
  • o miesiąc wcześniej od wskazanego terminu, czyli w styczniu - jeżeli wynagrodzenia za grudzień są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w styczniu zgodnie z terminem określonym w przepisach prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Pracodawca, który nie dotrzyma tych terminów, ma prawo przedmiotowe składki zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w dacie zapłaty do ZUS (przykład 3).

Zlecenia - kosztem tylko zapłacone

Omówione zasady nie mają zastosowania w odniesieniu do wynagrodzeń z umów zlecenia (o dzieło) oraz składek ZUS od tych należności w części finansowanej przez płatnika składek (gdy dana umowa stanowi tytuł do takich ubezpieczeń). W przypadku wydatków zleceniodawcy na ten cel koszt podatkowy powstaje bowiem zawsze na zasadzie kasowej, czyli w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop) i odpowiednio w dniu faktycznego opłacenia składek do ZUS (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop).

Przykład 1

Przedsiębiorca M, zgodnie z umowami o pracę, wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a przedsiębiorca L na tej samej podstawie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia są należne.

Jeżeli przedsiębiorca M wynagrodzenia za grudzień 2015 r. wypłaci do 31 grudnia 2015 r. - zaliczy je do kosztów grudnia 2015 r. Natomiast gdy tego dokona w styczniu 2016 r. - będą one kosztem stycznia 2016 r.

Gdy przedsiębiorca L wypłaci wynagrodzenia za grudzień 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. - będą kosztem grudnia 2015 r. Jeśli wypłata nastąpi po 5 stycznia 2016 r. - będą kosztem w 2016 r. w dacie wypłaty.


Przykład 2

Pracodawca zgodnie z umowami o pracę wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Część wynagrodzeń wypłacił 31 grudnia 2015 r., a część - 7 stycznia 2016 r. Ta część wynagrodzenia, która została wypłacona terminowo, stanowi koszt grudnia 2015 r., natomiast wypłacona 7 stycznia 2016 r. będzie kosztem stycznia 2016 r.


Przykład 3

Gdy przedsiębiorca M z przykładu 1 opłaci składki ZUS od wynagrodzeń do 15 stycznia 2016 r. - będą one kosztem grudnia 2015 r., gdy z opóźnieniem, czyli po tej dacie - będą kosztem 2016 r. w dacie zapłaty.

Jeżeli przedsiębiorca L z przykładu 1 opłaci składki ZUS od wynagrodzeń do 15 stycznia 2016 r., czyli o miesiąc wcześniej od ustawowego terminu - będą one kosztem w grudniu 2015 r., jeśli po 15 stycznia 2016 r. - będą kosztem 2016 r. w dacie zapłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60