Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015

Spółka realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynku biurowo-handlowo-usługowego. Pierwsi najemcy wprowadzają się w IV kwartale 2015 r. W październiku 2015 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie części powierzchni. Pozostała część zostanie oddana do użytkowania po jej wykończeniu pod przyszłych najemców. Może to nastąpić w roku 2016. Od jakiej powierzchni należy naliczyć podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w przypadku budynków lub ich części oraz budowli obowiązek podatkowy powstaje dopiero od początku roku następującego po roku, w którym budowa wspomnianych obiektów została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego traktuje się więc na równi - fakt zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego (budynku) i rozpoczęcia użytkowania budynku. Rzecz jednak w tym, że cytowany przepis niezbyt jasno określa zakres obowiązku podatkowego. Czy bowiem z chwilą rozpoczęcia użytkowania części stojącego już budynku płacić należy podatek od tej części, czy też od całości powierzchni użytkowej budynku? Przez lata dominował w literaturze i w orzecznictwie pogląd, że podstawę opodatkowania w takich sytuacjach stanowi powierzchnia całego budynku. I tak, w wyrokach NSA z 23 stycznia 2008 r., w sprawie II FSK 1522/06II FSK 1520/06 (por. również wyrok NSA z 14 listopada 2007 r., sygn. akt II FSK 1245/06) wskazano, że jeżeli budynek istnieje i ma jednolite przeznaczenie, to opodatkowaniu podlega cała jego powierzchnia użytkowa, choćby w danym roku część budynku nie była wykorzystywana.

Z czasem, w orzecznictwie pojawiła się tendencja do zmiany dotychczasowego podejścia sądów administracyjnych do problemu zakresu przedmiotowego obowiązku podatkowego dla nowo wzniesionych obiektów budowlanych. Zaczęto dopuszczać możliwość powstawania obowiązku podatkowego jedynie w zakresie faktycznie użytkowanej części niewykończonego jeszcze budynku. W sytuacji, gdy podatnik nie ukończy budowy budynku, ale rozpocznie użytkowanie jego części, obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tylko w zakresie tej części budynku, a nie całości - orzekł NSA w wyrokach z 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2444/10II FSK 2445/10).

W świetle nowej linii orzecznictwa, pytająca spółka powinna płacić podatek od nieruchomości od powierzchni budynku użytkowanych do końca 2015 r., poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r., a od powierzchni użytkowanych po dniu 1 stycznia 2016 r. - od dnia 1 stycznia 2017 r.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60