Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Poradnik VAT nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. podatników VAT czeka szereg zmian dotyczących zasad rozliczania podatku VAT, wynikających zarówno z nowelizacji ustawy o VAT, jak i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Zmiany dotyczą m.in.:

1) zasad odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – podatnik będzie miał obowiązek ustalenia (na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy), w jakiej części zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT;

2) zasad ustalania właściwości miejscowej w zakresie podatku VAT – w zakresie podatku VAT znajdzie zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika;

3) braku obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji – ustalona zostanie ogólna zasada, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następować będzie poprzez złożenie korygującej deklaracji;

4) regulacji odnoszących się do naliczania obniżonych odsetek za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji – obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosić będzie 50% stawki odsetek za zwłokę; podatnik chcąc skorzystać z tego przywileju będzie musiał złożyć korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonać wpłaty z tytułu zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty;

5) wprowadzenia do Ordynacji podatkowej trzech rodzajów pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń;

6) podwyższenia do 23% stawki VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego.

Szersze omówienie zmian, jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. znajdą Państwo w dołączonym do niniejszego numeru "Poradnika VAT" – "Pomocniku Podatnika VAT".

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60