Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy limit zwolnienia z VAT ulegnie zmianie?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy limit zwolnienia z VAT ulegnie zmianie?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT (pomijamy tu wyjątki, gdy ww. zwolnienie nie może być stosowane). Obecny limit zwolnienia z VAT (150.000 zł) obowiązuje jednak tylko do końca 2015 r. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy będzie wnioskowało do Komisji Europejskiej o wydłużenie stosowania ww. limitu. W odpowiedzi otrzymanej 8 maja br. przez nasze Wydawnictwo Ministerstwo Finansów poinformowało, że został skierowany wniosek o derogację na stosowanie obowiązującego obecnie limitu zwolnienia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przypominamy, że obecny limit zwolnienia z VAT (150.000 zł) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie decyzji wykonawczej Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/769/UE). Jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie stosowania ww. limitu, od 1 stycznia 2016 r. limit zwolnienia z VAT będzie wynosił 10.000 euro. Kwotę tę będzie należało przeliczyć na złote według kursu obowiązującego w dniu przystąpienia Polski do UE, czyli według kursu obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r. (kurs ten wynosił 4,8122 zł/euro). Limit zwolnienia z VAT wynosiłby wówczas 48.122 zł, ale ta kwota będzie mogła być zaokrąglona do 10% w górę lub w dół (patrz: art. 399-400 Dyrektywy 2006/112/WE).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60