Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Spółka z o.o. za zakup pewnej ilości towarów otrzymuje od ich sprzedawcy dodatkową ilość tych samych towarów, nie płacąc za nie. Czy wartość tych nieodpłatnie otrzymanych towarów stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?

W praktyce przyjmuje się, że otrzymanie od sprzedawcy dodatkowej ilości tego samego towaru stanowi rabat towarowy, którego otrzymanie nie wiąże się z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Regulacje zawarte w ustawie o PDOP (w art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy) wskazują, że do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń (z wyjątkami, które tu pomijamy). Jednocześnie ustawa ta nie zawiera definicji nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z przyjętą praktyką, nieodpłatne świadczenia to - na potrzeby podatku dochodowego - te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.

Takie nieodpłatne świadczenie nie wystąpi w sytuacji, gdy jednostka za zakup określonej ilości towarów otrzyma od ich sprzedawcy dodatkową ilość tego samego towaru (w praktyce przyjmuje się, że w takim przypadku nabywca otrzymuje rabat towarowy/naturalny). Występuje tu bowiem ekwiwalentność świadczeń. Żeby bowiem uzyskać dodatkowy towar (bez konieczności zapłaty za niego), nabywca musi najpierw spełnić określone warunki, z reguły kupić określoną ilość towaru (lub kupić towar o określonej wartości). Korzyścią sprzedawcy jest sprzedaż danego towaru, a w konsekwencji - uzyskany z tytułu tej sprzedaży przychód. Jak zatem widać, przyznanie rabatu towarowego przynosi zazwyczaj korzyści obu stronom, tj. sprzedawcy i nabywcy.

W świetle powyższego, uzyskanie od sprzedawcy dodatkowej ilości danego towaru, bez konieczności zapłaty za niego, tj. uzyskanie rabatu towarowego (naturalnego) nie wiąże się z powstaniem u otrzymującego przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Podobnie uważają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB.

Uzupełniająco dodajmy, że w praktyce otrzymanie rabatu towarowego (naturalnego) skutkuje obniżeniem ceny jednostkowej zakupionego towaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60