Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   "Powrotna" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

"Powrotna" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016

W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania. W lutym br. spółka zamierza uregulować to zaległe zobowiązanie. Czy będzie mogła zwiększyć koszty podatkowe o wartość ww. zobowiązania, mimo, że przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym już nie obowiązują?

Jeśli spółka w lutym br. ureguluje zobowiązanie, o którego wartość zmniejszyła w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów (na skutek nieuregulowania zobowiązania), to o kwotę dokonanego zmniejszenia będzie mogła zwiększyć koszty uzyskania przychodów w lutym br. (tj. w miesiącu uregulowania zobowiązania).

Przypomnijmy, że w latach 2013-2015 podatnicy byli zobowiązani korygować koszty uzyskania przychodów na podstawie obowiązujących wówczas tzw. przepisów o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, zawartych w art. 15b ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24d ustawy o PDOF).

Z przepisów tych wynikało m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik był obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów podatkowych o ww. kwotę dokonywało się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów (o ile nie została ona uregulowana w tym terminie). Przedmiotowego zmniejszenia dokonywało się w miesiącu, w którym upływały ww. terminy. W sytuacji natomiast, gdy po dokonaniu ww. zmniejszenia zobowiązanie zostało uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym to nastąpiło, zwiększał koszty uzyskania przychodów - o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Nowe prawo
Z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy nakładające na podatników obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z brakiem zapłaty zobowiązania w wymaganym terminie, zostały uchylone. Obecnie zatem podatnicy nie muszą już dokonywać ww. zmniejszenia kosztów podatkowych.

Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali ww. zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, stosują "stare" przepisy w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1197).

Jak z powyższego wynika, podatnicy, którzy w poprzednich latach zmniejszyli koszty uzyskania przychodów o kwotę niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania, a w 2016 r. zobowiązanie to uregulują, mogą dokonać "powrotnego" zwiększenia kosztów podatkowych - w miesiącu uregulowania zobowiązania.

Przykład

W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o ujętą w tych kosztach kwotę niezapłaconego zobowiązania. W lutym 2016 r. spółka zobowiązanie to uregulowała. A zatem, w lutym br. spółka może zwiększyć koszty uzyskania przychodów o ww. kwotę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60