Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2015 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2015  »  Program PIT Gofin 2015

Program PIT Gofin 2015

Roczne rozliczenie podatku dochodowego - darmowy program PIT Gofin 2015 - PIT Gofin 2015 - Program PIT

Przekazujemy Państwu program PIT Gofin 2015 do sporządzenia rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r. Program przeznaczony jest dla wszystkich grup podatników, w tym przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, osób osiągających dochody za granicą.

Aby dobrać właściwe zeznania i załączniki, można przejść ścieżkę kilku prostych pytań. Ułatwią one przyporządkowanie odpowiednich formularzy do danego rozliczenia. Można także dokonać samodzielnie bezpośredniego doboru formularzy (z pominięciem ścieżki pytań). Przed przystąpieniem do wyboru formularzy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć odpowiedni sposób rozliczenia, tj. indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Następnie niezbędne jest wybranie właściwego identyfikatora podatkowego, tj. NIP lub PESEL. Więcej informacji niezbędnych dla poprawnego rozliczenia zeznania podatkowego za 2015 r., znajduje się w menu "Pomoc".

Podatnik może swobodnie dołączać poszczególne formularze poprzez opcję "dodaj/usuń druk". W sytuacjach kiedy wymaga tego dane rozliczenie, program umożliwia zwielokrotnienie liczby formularzy poprzez opcję "dodaj egzemplarz".

Dobrane druki należy wypełnić, zaczynając od załączników. Właściwe pola z załączników będą automatycznie przeniesione do pól zeznań (z wyjątkiem PIT/ZG, z którego dane należy samodzielnie przenieść do zeznania). Jeżeli wysokość wykazanych przez podatnika odliczeń przekroczy kwotę wykazanego dochodu lub podatku, program informuje o tym komunikatem. Wówczas należy sprawdzić kwoty odliczeń wpisane w załącznikach i w zeznaniu podatkowym.

Wypełnione zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można złożyć w formie tradycyjnej lub przez internet wysyłając je do systemu e-Deklaracje. W przypadku składania kliku zeznań (np. PIT-37 albo PIT-38) lub kilku formularzy PIT-11 albo PIT-40, każdy z nich należy wysyłać osobno.

Program PIT Gofin 2015 umożliwia również sporządzenie informacji PIT-11, rocznego obliczenia podatku PIT-40 oraz informacji PIT-8C.

PIT-11, PIT-40 i PIT-8C można złożyć przez internet, popisując je danymi autoryzującymi (jeżeli płatnik jest upoważniony do ich stosowania) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Korzystając z programu, należy pamiętać o zachowaniu szczególnej uwagi podczas wypełniania poszczególnych pól formularzy. Błędne wprowadzenie danych rzutuje bowiem na późniejsze obliczenia w całym sporządzanym rozliczeniu.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT Gofin 2015 - podstawowe informacje - PIT Gofin 2015 - Program PIT

Zanim zaczniesz pracę z programem PIT Gofin 2015

Generalnie obowiązek rozliczenia z fiskusem za rok podatkowy dotyczy każdego podatnika, który osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązek ten realizuje się poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego według ustalonego wzoru. Wybór właściwego formularza zależy od źródła przychodów, z którego podatnik osiągnął dochody (przychody). Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2015 r. służą następujące formularze zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC.

Jak sporządzić roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r.

Najpowszechniejszą formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej. Zasady opodatkowania w tej formie regulowane są przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przychody opodatkowane według skali podatkowej (w zależności od ich źródła) wykazuje się w odpowiednich wierszach formularza zeznania PIT-37 lub PIT-36.

PIT Gofin 2015 - jak stosować odliczenia od dochodu i podatku

Stopień wykorzystania ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest od wysokości osiąganych dochodów. Wśród odliczeń od dochodu można wyróżnić przykładowo darowizny i wpłaty na IKZE a od podatku m.in.: składkę na ubezpieczenia zdrowotne, ulgę prorodzinną.

DARMOWY
PROGRAM
szczegółowy opis programu »
Rozlicz podatek łatwo, szybko i prawidłowo! Darmowy program PIT Gofin 2015 - roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r. - przeznaczony jest dla wszystkich podatników. Wypełnij PIT !
Uwaga! Program może być wykorzystywany bezpłatnie również do celów zarobkowych.
» Poleć program PIT Gofin 2015 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Partnerzy
Akcji PIT:

DARMOWE PORADY

Program PIT - archiwum

Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2015 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzedni rok możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
Rachunki bankowe urzędów skarbowych

Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl/bip/
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60