Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij

WYSZUKIWARKA - JAK SZUKAĆ?

 1. Jak szukać?
 2. Wyszukiwanie proste
 3. Wyszukiwanie złożone
 4. Zakres wyszukiwania
 5. Strona wyników wyszukiwania

1. Jak szukać?

Korzystanie z wyszukiwarki polega na:
a) wpisaniu szukanej frazy w polu wyszukiwarki lub wybraniu frazy z wyświetlonej listy podpowiedzi,
b) określeniu zakresu wyszukiwania zgodnie z opisem w pkt 4,
c) kliknięciu przycisku "szukaj" lub wciśnięciu klawisza ENTER.

2. Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste umożliwia znalezienie artykułów zawierających wszystkie wyrazy szukanej frazy, które mogą wystąpić w różnych zdaniach. W trakcie wyszukiwania uwzględniana jest odmiana wyrazów.
Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.

Jak szukać - Wyszukiwanie proste

3. Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone umożliwia poszukiwanie artykułów zawierających szukaną frazę w sposób zależny od rodzaju użytego symbolu specjalnego w treści frazy.
W wyszukiwaniu złożonym można wyodrębnić następujące sposoby wyszukiwania artykułów zawierających szukaną frazę:
a)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowia [" "] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów, dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika,
Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

b)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' '] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów,
Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

c)
wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*] - wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst,
Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

4. Zakres wyszukiwania

Jak szukać - Zakres wyszukiwania

Zakres wyszukiwania obejmuje:
a)
Portal Podatkowo-Księgowy - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie wszystkich artykułów z zasobów Portalu Podatkowo-Księgowego i serwisów narzędziowych tj.:
 • Gofin Podpowiada - zawiera bezpłatne porady, kompleksowe opracowania, obszerne wyjaśnienia z zakresu: podatku dochodowego, VAT i akcyzy, ubezpieczeń i świadczeń, prawa pracy, rachunkowości,
 • Wskaźniki i stawki - zawiera bazę aktualnych i archiwalnych wskaźników i stawek: wynagrodzenia, odsetki, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, składki, delegacje, podróże służbowe,
 • Terminy - zawiera terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT i akcyzy, od nieruchomości, leśnego, rolnego,
 • Wzory druków i umów - zawiera darmowe druki, aktywne formularze i bezpłatny dostęp do ponad 1000 wzorów,
 • Kalkulatory - zawiera najdokładniejsze, bezpłatne kalkulatory do obliczania odsetek ustawowych, od zaległości podatkowych i innych. Kalkulatory uwzględniają dni wolne od pracy,
b)
Serwis Głównego Księgowego - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z Serwisu Głównego Księgowego, którego źródłem są czasopisma Wydawnictwa,
c)
Serwis Czasopisma Księgowych - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z serwisu Czasopisma Księgowych,
d)
Serwis Gazeta Podatkowa - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z serwisu Gazeta Podatkowa przydatnych dla podatników, pracodawców, pracowników, przedsiębiorców i konsumentów,
e)
Ujednolicone Przepisy Prawne - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie ujednoliconych przez redakcję Wydawnictwa przepisów prawnych z zakresu: podatku dochodowego, VAT, akcyzy, rachunkowości i ubezpieczeń, świadczeń, prawa pracy.

5. Strona wyników wyszukiwania

a)
Podsumowanie wyników
Podsumowanie wyników zawiera informację o szukanej frazie, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

b)
Filtrowanie wyników
Filtrowanie wyników umożliwia zawężenie otrzymanych wyników wyszukiwania według następujących kryteriów:
 • ograniczenie poszukiwania frazy w tytułach i treści oraz w samych tytułach - opcja ta umożliwia zawężanie wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

 • ograniczanie wyników wyszukiwania do wybranego podziału tematycznego

Jak szukać - Wyszukiwanie Strona wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do wybranego podziału tematycznego serwisu Podatkowo-Księgowego poprzez kliknięcie w nazwę działu na belce tematycznej. Belka tematyczna przedstawia pogrupowane nazwy działów serwisu, w których znaleziono artykuły zawierające szukaną frazę wraz z ich ilością.
c)
Sortowanie wyników
Sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium.

Jak szukać - Sortowanie wyników

Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy) lub według kolejności alfabetycznej od A do Z lub Z do A.
d)
Stronicowanie wyników
W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

Jak szukać - Stronicowanie wyników

Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
e)
Prezentacja wyników
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są Czasopisma i Gazeta Podatkowa.

Jak szukać - Prezentacja wyników

f)
Zaznaczanie szukanej frazy
Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:
 • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
 • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60