Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Spółka z o.o. w styczniu 2017 r. dokonuje dostawy wyprodukowanych przez siebie wyrobów na rzecz kontrahenta krajowego, przy czym faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona w grudniu poprzedniego roku. Zapłata za tę fakturę nastąpi w okresie późniejszym. Jak spółka ma rozliczyć tę transakcję w podatku dochodowym?

Generalnie w przypadku sprzedaży wyrobów (towarów), za datę powstania przychodu uważa się, na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF, m.in. dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
     
  • uregulowania należności.

Jak z powyższego wynika, przychód podatkowy powstanie w dniu najwcześniejszej czynności ze wskazanych w tym przepisie.

Tak też uznają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lipca 2015 r., nr ILPB3/4510-1-151/15-2/JG. W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził:

"(...) pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu.

Zatem powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia wskazanych w przepisie (art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP - przyp. red.) zdarzeń, a jeżeli występują one po dniu wystawienia faktury czy po dniu dokonania zapłaty należności, te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia, decydują o momencie powstania przychodu.

Innymi słowy, przychód osiągany przez podatnika - co do zasady - powstaje w dacie zajścia najwcześniejszej z ww. okoliczności. (...)"

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2014 r., nr IPTPB3/423-176/14-4/IR.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka wystawiła fakturę przed wydaniem towaru, a także przed uregulowaniem należności przez nabywcę. Zatem w tym przypadku zdarzeniem, które wystąpi jako pierwsze, będzie wystawienie faktury. To oznacza, że data wystawienia faktury wyznaczy tu moment powstania przychodu ze sprzedaży wytworzonych przez spółkę produktów.

Przykład

W dniu 30 grudnia 2016 r. spółka z o.o. wystawiła na rzecz kontrahenta krajowego fakturę z tytułu sprzedaży produktów. Dostawa tych produktów nastąpi 20 stycznia 2017 r. Załóżmy, że zapłata za tę fakturę zostanie dokonana w lutym br.

Z uwagi na to, że wydanie produktów, a także uregulowanie należności przez nabywcę nastąpi po dacie wystawienia faktury, przychód z tytułu sprzedaży ww. produktów powstał w dacie wystawienia faktury, tj. 30 grudnia 2016 r.

UWAGA! O momencie powstania przychodu nie decyduje data wystawienia faktury zaliczkowej, ale ewentualnie data wystawienia faktury dokumentującej dokonanie konkretnej czynności (w omawianym przypadku - sprzedaży produktów).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60