Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Zaległości w podatku od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaległości w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Kinga Romas

Prowadzę własną firmę (wpis w CEIDG). Niestety, w związku z brakiem zleceń mam duże zaległości m.in. w opłacaniu podatku od nieruchomości. Czy jest możliwość umorzenia tej zaległości lub odroczenia jej na raty?

TAK. W razie powstania zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości przedsiębiorca może wystąpić z prośbą o:

1) odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek określonych w decyzji o zaległych podatkach,

3) umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych czy odsetek za zwłokę.

Organem właściwym, do którego podatnik powinien złożyć wniosek, jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Tak wynika z art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 5/08, naczelnik urzędu skarbowego będący w sprawie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości organem egzekucyjnym nie jest uprawniony do rozpatrzenia wniosku o umorzenie bądź o rozłożenie na raty tego zobowiązania.


Od decyzji wydanej przez organ podatkowy podatnikowi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60