Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Urząd skarbowy właściwy w zakresie PIT i VAT
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urząd skarbowy właściwy w zakresie PIT i VAT

Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Małgorzata Żujewska

Jestem zameldowany w miejscowości A, ale mieszkam w B. Zamierzam założyć działalność gospodarczą. Będzie ona prowadzona w miejscowości B. W którym urzędzie skarbowym będę rozliczał się z tytułu PIT i VAT: właściwym według miejsca zameldowania czy zamieszkania?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania - bez względu na lokalizację firmy. Stosuje się w tym przypadku ogólną zasadę wynikającą z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania. Przyjmuje się (zgodnie z normami prawa cywilnego), że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Meldunek jest natomiast wyłącznie czynnością administracyjną. W ten sposób potwierdza się fakt stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Meldunek nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ustalenia właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie PIT i VAT. Osoba, o której mowa w pytaniu, będzie rozliczała zarówno PIT, jak i VAT w tym samym urzędzie skarbowym - właściwym ze względu na adres zamieszkania (w miejscowości B).

Przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG, wypełniając wniosek o wpis CEIDG-1 (będący jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym składnym na potrzeby ewidencji podatkowej), podaje jednak nie tylko miejsce faktycznego zamieszkania (w kraju lub za granicą). Zgłasza także posiadany adres zameldowania (inny niż miejsce zamieszkania) oraz adresy prowadzenia działalności (główny i dodatkowe).

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60