Wyszukaj

Jak szukać?»

31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Usługi na umowę o dzieło przy zawieszeniu działalności
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługi na umowę o dzieło przy zawieszeniu działalności

Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Kinga Romas

Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług reklamy. Chciałbym zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, a dotychczasowe usługi świadczyć np. na umowę o dzieło. Czy jest to możliwe? Jakie uprawnienia przysługiwać mi będą w tym okresie?

Czytelnik w okresie zawieszenia prowadzenia działalności swojej firmy nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym świadczenie dotychczasowych usług na umowę o dzieło będzie niemożliwe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może, co do zasady, zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (wyjątek stanowi miesiąc luty).

Ustawodawca jasno sprecyzował, jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca w tym czasie. Zgodnie z tym katalogiem taki przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
   
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
   
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60