Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Wsparcie na rozbudowę linii produkcyjnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na rozbudowę linii produkcyjnej

Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Jolanta Białkowska

Firma jest zlokalizowana na terenie województwa świętokrzyskiego. Należy do sektora MŚP. Planuje zwiększyć efektywność energetyczną. By to osiągnąć, ma być wybudowana instalacja fotowoltaiczna i zakupione maszyny bardziej efektywne energetycznie. W jakiej wysokości można pozyskać wsparcie na realizację tego typu przedsięwzięcia z regionalnego programu operacyjnego dla województwa?

Projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii wykorzystywanej na potrzeby własne przedsiębiorstw mogą być dofinansowane w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ściślej rzecz ujmując, chodzi tu o działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie tego działania mają na celu zmniejszenie zużycia i straty wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. Mogą polegać np. na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakupie maszyn i urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 r.) na bardziej efektywne energetycznie. Dla wnioskodawcy istotne jest, że projekty muszą wynikać z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego, określających działania w przedsiębiorstwie zwiększające jego efektywność energetyczną.

Poziom dofinansowania projektu nastawionego na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie uzależniony od rodzaju wydatków kwalifikowalnych, od możliwości wyodrębnienia kosztów OZE w projekcie jako oddzielnej inwestycji oraz statusu przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie (chodzi o wielkość firmy). W odniesieniu do projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii wsparcie wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, 80% dla mikro- i małych. Taki poziom dofinansowania może mieć zastosowanie pod warunkiem, że koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można:

  • wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję,
     
  • określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy (różnica między kosztami tych inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne).

Intensywność wsparcia dotyczącego inwestycji w odnawialne źródła energii będzie niższa dla niektórych małych instalacji. Wyniesie do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw i do 65% dla mikro- i małych. Te poziomy dofinansowania mają zastosowanie do małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji. W takim przypadku koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Mają też zastosowanie do pozostałych elementów projektu, wpływających na poprawę efektywności energetycznej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363).


Przy ocenie preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.


Wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i odnawialnych źródeł energii przedsiębiorca może złożyć w wersji elektronicznej w terminie od 16 czerwca do 9 września br. Trzeba to zrobić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) udostępnionego na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl. W wersji papierowej wniosek należy złożyć do 9 września br. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60